فارسی English


متن خبر
برگزاري ارزيابي اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي، درماني و پژوهشي

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان روزبه، در ادامه اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشي، پژوهشی و درمانی  روز سه شنبه 13 تیر 96 با حضور ارزیاب های وزارت بهداشت ارزیابی آموزشی بیمارستان روزبه شروع شد. 

 

 

 

 

 

 

 

در ابتدا جلسه ای جهت معارفه با حضور ارزیابهای دانشگاه، معاون آموزش و مدیر بیمارستان، معاون درمان بیمارستان،  اساتید و مسئولین آموزشی برگزار شد.

در ادامه جلسات مشترکی بین تیم ارزیاب  با رده های مختلف فراگیران از جمله دستیاران  دانشجویان  و اینترن ها بصورت اختصاصی و بدون حضور مسولین آموزش برای دریافت بازخورد وضعیت آموزشی برگزار شد. سپس بازدید از واحدهای مختلف آموزشی درمانی از جمله کلاس های آموزشی پاویون های فراگیران و اعضای هیات علمی برای ارزیابی امکانات و تجهیزات آموزشی و رفاهی انجام شد. در پایان با حضور در اتاق معاون آموزشی ضمن بررسی مستندات اعتباربخشی آموزشی مستندات لازم ارائه شد.

 

 


نوشته شده توسط : administrator
تاریخ انتشار : پنجشنبه 15 تير 1396
تعداد بازدید : 63

بازگشت