فارسی English


متن خبر
یکصدو هفتادو هفتمین جلسه مقاله خوانی Journal Club دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک

 

آنچه در این نشست مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

رویکردهای پتانسیل مرتبط با رخداد (ERP) همانند سایر تکنیک های عصب-تصویربرداری در علوم اعصاب عاطفی و شناختی اجتماعی (SCAN) به صورت گسترده بکار نمی روند، با این حال فواید منحصر بفرد گوناگونی را عرضه می کنند. به ویژه، تفکیک زمانی بالای سنجش های ERP از فعالیت عصبی، این رویکردها را برای مطالعه اثر متقابل فراگشت های عاطفی و شناختی سریعا آشکار، به طور ایده آلی مناسب می سازد. در این جلسه، ما کاربرد روش های ERP را برای دانشمندانی که به تحقیق در مورد پرسش های مربوط به SCAN می پردازند، روشن می کنیم. ما با توصیف مختصری از اساس فیزیولوژیک انواع ERP و بحث در مورد شیوه های روش شناسی آن آغاز می کنیم. سپس بحث می کنیم که چگونه می توان از ERPها برای پاسخ به طیفی از پرسش ها درباره درک اجتماعی، شناخت اجتماعی، نگرش ها، عاطفه و خودتنظیمی استفاده کرد. این بحث همراه با مثال های پژوهشی از به کارگیری رویکرد ERP در کمک به پیشرفت های نظری مهم در این حوزه ها است. ERP به تنهایی یا در ترکیب با سایر تکنیک ها، بخش اجتناب ناپذیری از بسته ابزاری متخصص علوم اعصاب عاطفی و اجتماعی است.  

به امید دیدار شما

دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه


نوشته شده توسط : administrator
تاریخ انتشار : دوشنبه 20 فروردين 1397
تعداد بازدید : 99

بازگشت