فارسی English


متن خبر
یکصدو هفتادو هشتمین جلسه مقاله خوانی Journal Club دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک

 

آنچه در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:

هدف این مطالعه برقراری ارتباط بین رگه های شخصیتی (personality traits) در زنان یائسه و حضور چندشکلی 44-bp VNTR در منطقه پروموتور ژن ناقل سروتونین (5-HTT)  (SLC6A4) و چندشکلی 30-bp VNTR در منطقه پروموتور ژن MAO-A است. هدف دیگر این مطالعه تعیین اثر رگه های شخصیتی بر کیفیت زندگی زنان یائسه است. این مطالعه بر روی 214 زن یائسه ساکن شمال غربی لهستان با میانگین سنی 08/4 ± 8/56 سال صورت گرفت. پرسشنامه تجدید نظر شده سرشت و منش (Temperament and Character Inventory-Revised) و فرم کوتاه پیمایش سلامتی (Short Form Health Survey) در این افراد به اجرا درآمد. چندشکلی های DNA با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمرایز شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند که در زنان با ترس بالاتری از عدم اطمینان (higher fear of uncertainty)، ژنوتیپ s / s به طور قابل توجهی بیشتر از ژنوتیپ l / l می باشد. در یک گروه با سرشت و همدلی ثانوی روشنفکرانه (higher enlightened second nature and empathy)، ژنوتایپ l / s بیشتر از l / l مشاهده شد. از لحاظ آماری همراهی های معناداری بین جنبه های انتخابی کیفیت زندگی و رگه های شخصیتی مانند سرشت ثانوی روشنفکرانه، هویت ورای شخصی (transpersonal identification)، احساس هدفمندی و خودخواهی وجود داشت. ژنوتیپ s / s چندشکلی44-bp VNTR   در ناحیه پروموتر 5-HTT (SLC6A4) ممکن است تمایل به اجتناب از آسیب را افزایش دهد. حاملین این ژنوتیپ ممکن است مستعد اختلال های اضطراب و افسردگی باشند.  ژنوتیپl / s  چندشکلی44-bp VNTR   در منطقه پروموتور 5-HTT (SLC6A4)  در افزایش بیان سرشت و همدلی ثانوی روشنفکرانه شرکت می کنند. برخی از رگه های های شخصیتی ممکن است کیفیت زندگی زنان را تحت تأثیر قرار دهند.

به امید دیدار شما

دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه

 

 


نوشته شده توسط : administrator
تاریخ انتشار : دوشنبه 20 فروردين 1397
تعداد بازدید : 117

بازگشت