فارسی English


متن خبر
بازدید مسئولان و کارشناسان بیمارستان شهید بهشتی زنجان از بیمارستان روزبه

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان روزبه، روز دوشنبه 24 اردیبهشت تیمی متشکل از مسئولان و کارشناسان بیمارستان شهید بهشتی زنجان به منظور استفاده از تجارب ارزشمند تیم درمانی و پشتیبانی  بیمارستان روزبه از بخشهای بستری، پاراکلینیک ها، و واحدهای مختلف این بیمارستان بازدید کردند.


نوشته شده توسط : administrator
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 ارديبهشت 1397
تعداد بازدید : 129

بازگشت