فارسی English


متن خبر
بازديد دكترتسويوشي آكياما،دبيركل كالج روانپزشكان آسيا واقيانوسيه ازبيمارستان روزبه

 

به دعوت انجمن علمي روانپزشكان ايران، دكتر تسويوشي آكياما، به عنوان نماينده انجمن جهاني روانپزشكي دركنگره سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران شركت كردند و بيمارستان روزبه به عنوان يكي ازمراكز روانپزشكي كشور براي بازديد درنظرگرفته شد. براين اساس دكتر آكياما,مديرگروه روانپزشكي دانشگاه توكيو روزشنبه ٢٨مهرماه دربيمارستان روزبه حاضرشدند وضمن ارايه سخنراني باحضور اساتيد ودستياران روانپزشكي بيمارستان روزبه ازبخش هاي مراقبت روزانه وبرنا بازديد كردند. ايشان ضمن اذعان به خدمات ارزشمند روانپزشكي دربيمارستان روزبه ابراز اميدواري كردند بتوان درآينده طرح هاي مشترك بين مركزي ميان روانپزشكان ايراني و انجمن روانپزشكي ونورولوژي ژاپن انجام شود.


نوشته شده توسط : administrator
تاریخ انتشار : يکشنبه 13 آبان 1397
تعداد بازدید : 43

بازگشت