فارسی English


متن خبر
دویست و هفتمین جلسه مقاله خوانی Journal Club دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک

 

آنچه در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:

مکانیسم های جدید در ذخیره اطلاعات حافظهpiRNA    :   ها و اپی ژنتیک

در سال های اخیر نه فقط  نقش مکانیسم های اپی ژنتیک در  رشد مغز ، بلکه این موضوع که مکانیسم های اپی ژنتیک در بالغ شدن نورون های حافظه بلند مدت نیز موثرند، ثابت شده است. از این رو شناسایی جایگاه های ژن و برررسی  مکانیسم های اپی ژنتیک یک نیاز ضروری است. در این مقاله از پیشرفت هایی که در زمینه مکانیسم های اپی ژنتیک در حافظه بلند مدت صورت گرفته است بحث خواهیم کرد. در واقع تمرکز این مقاله برروی smallRNA ها و piwi-interacting RNA ها که در مکانیسم های اپی ژنتیک تنظیم ذخیره حافظه موثرند می باشد.

به امید دیدار شما

دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک


نوشته شده توسط : administrator
تاریخ انتشار : يکشنبه 11 آذر 1397
تعداد بازدید : 20

بازگشت