فارسی English


متن خبر
آگهی مناقصه رختشویخانه

 

بدینوسیله باطلاع می‌رساند که بیمارستان روان پزشکی‌روزبه در نظر دارد رختشویخانه خود را به بهترین پیشنهاد واگذار کند، لذا جهت اخذ مدارک مناقصه مربوطه (فرم پیشنهادی) با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به واحد امور قراردادها آقای لطفی مراجعه فرمایید.
مدت زمان لازم برای اخذ فرم پیشنهادی 6 روز کاری از تاریخ 14 آذر97 لغایت 21 آذر 97 می باشد. فرم تکمیل شده را در پاکت در بسته به آقای لطفی مسئول امور قراردادها تحویل دهید

 


نوشته شده توسط : administrator
تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 آذر 1397
تعداد بازدید : 19

بازگشت