فارسی English


متن خبر
خرید 4 دستگاه تلویزیون و 4 دستگاه یخچال توسط خیر

 

در راستای جذب کمک های مردمیِ افراد خیر و نیکوکار توسط واحد مشارکت های مردمی در بیمارستان روزبه و به همت آقای اسلامی خیرگرانقدر ۴ دستگاه تلویزیون و ۴ دستگاه یخچال به مبلغ ۱۲ میلیون تومان جهت استفاده در بخش تازه بازسازی شده (نوروسایکیاتری) خریداری شد.

#برو_آنجا_که_تو_را_منتظرند


نوشته شده توسط : administrator
تاریخ انتشار : يکشنبه 16 دي 1397
تعداد بازدید : 34

بازگشت