فارسی English


بخشنامه ها و اطلاعیه ها

بخشنامه ها و ضوابط :

  

v      راهنمای ثبت نام، انتخاب دوره، شرکت در آزمون و مشاهده نتایج آزمون در سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

       اطلاعیه و اخبار :

به اطلاع کارکنان محترم دانشگاه می رساند:

 

افرادی که محل خدمت آنها جابجا شده نسبت به اصلاح محل خدمت خود (بر اساس واحدی که از آن حقوق دریافت می کنند) از قسمت ویرایش اطلاعات کاربری سامانه آکادمی، اقدام نمایند. در غیر این صورت دانشگاه در قبال بازپرداخت شهریه آموزش ضمن خدمت کارکنان مسئولیتی نخواهد داشت.

گذراندن دوره آموزشی قوانین و مقررات  تامین سلامت اداری (1) برای کارکنان رسته اداری مالی دانشگاه (کارشناس امور اداری، کارشناس بررسی عملیات، کارشناس و کاردان امور حقوقی، کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارک، کارشناس ارزشیابی و رسیدگی به شکایات، کارگزین، مسئول خدمات اداری ، مدیر اداری و مالی، بازرس) اجباری می باشد.

* سقف ساعات آموزشی از سال 1395 برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم  و فوق دیپلم حداکثر 150 ساعت، مدرک تحصیلی لیسانس حداکثر 130 ساعت، و مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر 120 ساعت می باشد.

دوره های آموزشی که به صورت سالانه تکرار می گردند، فقط یکبار برای احتساب امتیازات مورد پذیرش خواد بود.

*ثبت نام دوره های پاییز و زمستان ضمن خدمت کارکنان دانشگاه از 22/7/96 آغاز گردیده  و تا 14/9/96 ادامه دارد. این زمان قابل تمدید نمی باشد.

* آزمونهای پایانی دوره های آموزشی این فصل بین 25/9/96 لغایت 27/10/96 به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. برنامه دقیق آن درقسمت "تقویم آزمون" همین سامانه اعلام گردیده است.    

  *آزمون توجیهی بدو خدمت در تاریخ 20/10/96 از ساعت 11-9  به صورت الکترونیکی از طریق سامانه آکادمی برگزار می گردد. از این پس ملاک محاسبه آزمون توجیهی فقط آزمون الکترونیکی بوده و نیازی به ارسال فرمهای چهار برگی نمی باشد.

   *کارکنان طرحی و شرکتی شناسنامه آموزشی ندارند و بازپرداخت شهریه دوره های آموزشی به آنان صورت نمی گیرد.

*  کاربرانی که در طول دوره ثبت نام در آزمونهای تعیین سطح زبان انگلیسی شرکت نموده اند، مطابق نمره دریافتی و سطح مورد قبول اعلام شده می توانند جهت ثبت نام و دریافت محتوای دوره های مکالمه زبان انگلیسی در سه سطح (1)(2)(3)،  به قسمت ثبت نام سامانه آکادمی مراجعه نمایند. 

 

بخشنامه ها و ضوابط :

  

v      راهنمای ثبت نام، انتخاب دوره، شرکت در آزمون و مشاهده نتایج آزمون در سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

       اطلاعیه و اخبار :

به اطلاع کارکنان محترم دانشگاه می رساند:

 

افرادی که محل خدمت آنها جابجا شده نسبت به اصلاح محل خدمت خود (بر اساس واحدی که از آن حقوق دریافت می کنند) از قسمت ویرایش اطلاعات کاربری سامانه آکادمی، اقدام نمایند. در غیر این صورت دانشگاه در قبال بازپرداخت شهریه آموزش ضمن خدمت کارکنان مسئولیتی نخواهد داشت.

گذراندن دوره آموزشی قوانین و مقررات  تامین سلامت اداری (1) برای کارکنان رسته اداری مالی دانشگاه (کارشناس امور اداری، کارشناس بررسی عملیات، کارشناس و کاردان امور حقوقی، کارشناس و کاردان بررسی اسناد و مدارک، کارشناس ارزشیابی و رسیدگی به شکایات، کارگزین، مسئول خدمات اداری ، مدیر اداری و مالی، بازرس) اجباری می باشد.

* سقف ساعات آموزشی از سال 1395 برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم  و فوق دیپلم حداکثر 150 ساعت، مدرک تحصیلی لیسانس حداکثر 130 ساعت، و مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر 120 ساعت می باشد.

دوره های آموزشی که به صورت سالانه تکرار می گردند، فقط یکبار برای احتساب امتیازات مورد پذیرش خواد بود.

*ثبت نام دوره های پاییز و زمستان ضمن خدمت کارکنان دانشگاه از 22/7/96 آغاز گردیده  و تا 14/9/96 ادامه دارد. این زمان قابل تمدید نمی باشد.

* آزمونهای پایانی دوره های آموزشی این فصل بین 25/9/96 لغایت 27/10/96 به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. برنامه دقیق آن درقسمت "تقویم آزمون" همین سامانه اعلام گردیده است.    

  *آزمون توجیهی بدو خدمت در تاریخ 20/10/96 از ساعت 11-9  به صورت الکترونیکی از طریق سامانه آکادمی برگزار می گردد. از این پس ملاک محاسبه آزمون توجیهی فقط آزمون الکترونیکی بوده و نیازی به ارسال فرمهای چهار برگی نمی باشد.

   *کارکنان طرحی و شرکتی شناسنامه آموزشی ندارند و بازپرداخت شهریه دوره های آموزشی به آنان صورت نمی گیرد.

*  کاربرانی که در طول دوره ثبت نام در آزمونهای تعیین سطح زبان انگلیسی شرکت نموده اند، مطابق نمره دریافتی و سطح مورد قبول اعلام شده می توانند جهت ثبت نام و دریافت محتوای دوره های مکالمه زبان انگلیسی در سه سطح (1)(2)(3)،  به قسمت ثبت نام سامانه آکادمی مراجعه نمایند.