فارسی English


بخشنامه ها و اطلاعیه ها

بخشنامه ها و ضوابط :

 

v      بخشنامه ضوابط برگزاري و طي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه در سال1393

 

v      راهنمای ثبت نام، انتخاب دوره، شرکت در آزمون و مشاهده نتایج آزمون در سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

       اطلاعیه و اخبار :

به اطلاع کارکنان محترم دانشگاه می رساند:

به اطلاع کلیه کاربران محترم می رساند، به دلیل اختلال پیش آمده در سایت آکادمی، آزمون دوره های آشنایی با فلوسایتومتری و انبارداری و انبارگردانی(1)  در تاریخ های  94/6/8 و 94/6/9برگزار می گردد. همچنین دریافت گواهی الکترونیک دوره ها پس از قبولی در آزمون از تاریخ 11/6/94 امکانپذیر می باشد.

*آزمون توجیهی بدو خدمت در تاریخ 10/6/94به صورت الکترونیکی از طریق سامانه آکادمی برگزار می گردد. فرمهای 4 برگی نیز از تاریخ 31/5/94 لغایت 9/6/94 از طریق رابطین آموزشی هر واحد به گروه آموزش ضمن خدمت ارائه گردد. بعد از این تاریخ به هیچ عنوان فرم 4 برگی تحویل گرفته نخواهد شد.

*ثبت نام دوره های الکترونیک آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه از تاریخ 9/3/94 آغاز می‌گردد و تا 11/4/94 ادامه دارد. این زمان قابل تمدید نمی باشد .

* آزمونهای پایانی دوره های آموزشی این دوره بین 17/5/94 لغایت 10/6/94 به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. برنامه دقیق آن در برنامه آزمون همین سامانه اعلام گردیده است.

*  کاربرانی که در طول دوره ثبت نام در آزمونهای تعیین سطح زبان انگلیسی شرکت نموده اند، مطابق نمره دریافتی و سطح مورد قبول اعلام شده می توانند جهت ثبت نام و دریافت محتوای دوره های مکالمه زبان انگلیسی در سه سطح (1)(2)(3)،   به قسمت ثبت نام سامانه آکادمی مراجعه نمایند.

 

        بنا به درخواست معاونت درمان دانشگاه ( طبق نامه شماره 63/117/د/94 مورخ 25/1/94) گذراندن دوره های تشخیص  های پرستاری () و برنامه مراقبت پرستاری (1) و (2) ،تشخیص عمومی و تخصصی ، برای کلیه پرستاران الزامی می   باشد.  همچنین از این پس دوره های اعتباربخشی تنها مختص رشته های پرستاری، بهیاری و کمک بهیاری، بیهوشی و اتاق عمل می باشد.

بسته اعتبار بخشی(1) به دوره های بسته اعتباربخشی مدیریت خطر(مدیریت بحران، ایمنی بیمار، ایمنی و سلامت شغلی ، کنترل عفونت و اطفاءحریق)، بهداشت محیط، مراقبت از بیمار در حال احتضار، نقش کارکنان در تشخیص ارزشها  و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق آنها و مهارتهای رفتاری و ارتباطی تفکیک شد.

 

  * پیرو تصمیمات متخذه کمیته راهبردی نظام آموزش کارکنان دانشگاه، از این پس دوره آشنایی با نهج البلاغه(1)(2)(3)، به عنوان دوره عمومی محسوب می گردد.       

 

بخشنامه ها و ضوابط :

 

v      بخشنامه ضوابط برگزاري و طي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه در سال1393

 

v      راهنمای ثبت نام، انتخاب دوره، شرکت در آزمون و مشاهده نتایج آزمون در سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

       اطلاعیه و اخبار :

به اطلاع کارکنان محترم دانشگاه می رساند:

به اطلاع کلیه کاربران محترم می رساند، به دلیل اختلال پیش آمده در سایت آکادمی، آزمون دوره های آشنایی با فلوسایتومتری و انبارداری و انبارگردانی(1)  در تاریخ های  94/6/8 و 94/6/9برگزار می گردد. همچنین دریافت گواهی الکترونیک دوره ها پس از قبولی در آزمون از تاریخ 11/6/94 امکانپذیر می باشد.

*آزمون توجیهی بدو خدمت در تاریخ 10/6/94به صورت الکترونیکی از طریق سامانه آکادمی برگزار می گردد. فرمهای 4 برگی نیز از تاریخ 31/5/94 لغایت 9/6/94 از طریق رابطین آموزشی هر واحد به گروه آموزش ضمن خدمت ارائه گردد. بعد از این تاریخ به هیچ عنوان فرم 4 برگی تحویل گرفته نخواهد شد.

*ثبت نام دوره های الکترونیک آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه از تاریخ 9/3/94 آغاز می‌گردد و تا 11/4/94 ادامه دارد. این زمان قابل تمدید نمی باشد .

* آزمونهای پایانی دوره های آموزشی این دوره بین 17/5/94 لغایت 10/6/94 به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. برنامه دقیق آن در برنامه آزمون همین سامانه اعلام گردیده است.

*  کاربرانی که در طول دوره ثبت نام در آزمونهای تعیین سطح زبان انگلیسی شرکت نموده اند، مطابق نمره دریافتی و سطح مورد قبول اعلام شده می توانند جهت ثبت نام و دریافت محتوای دوره های مکالمه زبان انگلیسی در سه سطح (1)(2)(3)،   به قسمت ثبت نام سامانه آکادمی مراجعه نمایند.

 

        بنا به درخواست معاونت درمان دانشگاه ( طبق نامه شماره 63/117/د/94 مورخ 25/1/94) گذراندن دوره های تشخیص  های پرستاری () و برنامه مراقبت پرستاری (1) و (2) ،تشخیص عمومی و تخصصی ، برای کلیه پرستاران الزامی می   باشد.  همچنین از این پس دوره های اعتباربخشی تنها مختص رشته های پرستاری، بهیاری و کمک بهیاری، بیهوشی و اتاق عمل می باشد.

بسته اعتبار بخشی(1) به دوره های بسته اعتباربخشی مدیریت خطر(مدیریت بحران، ایمنی بیمار، ایمنی و سلامت شغلی ، کنترل عفونت و اطفاءحریق)، بهداشت محیط، مراقبت از بیمار در حال احتضار، نقش کارکنان در تشخیص ارزشها  و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق آنها و مهارتهای رفتاری و ارتباطی تفکیک شد.

 

  * پیرو تصمیمات متخذه کمیته راهبردی نظام آموزش کارکنان دانشگاه، از این پس دوره آشنایی با نهج البلاغه(1)(2)(3)، به عنوان دوره عمومی محسوب می گردد.