فارسی English


 

 دفتر آموزش سلامت به بیمار

نام و نام خانوادگی

خانم مریم صفائی

سمت

سوپروایزر آموزش سلامت

تلفن داخلی

1230

مسیر دستیابی دفتر

 ساختمان شماره 12، دفتر پرستاری، طبقه اول

 رسالت برنامه

با اتكال به قدرت لايزال پروردگار و با اراده، همت و تلاش گروهي تيم مراقبتي و درماني مركز آموزشي، درماني و پژوهشی روزبه در راستاي رسالت مركز با تغيير رويكرد مراقبتي بيمار محور به رويكرد مراقبتي سلامتي محور و جامعه نگر آموزش و ارتقاي سلامت جامعه را مد نظر قرار دهيم.

آموزش سلامت

از دست دادن سلامتی و بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که نیاز به یادگیری را دو چندان می نماید در همین راستا مفهوم آموزش به بیمار در هنگام بیماری و بستری شدن در بیمارستان شکل گرفته است.آموزش به بيمار و خانواده يكي از نقشهاي اصلي پرستاران در مراكز درماني محسوب مي شود.

 مزایای آموزش سلامت به مددجو (بيمار و خانواده)  

 

                                                       

   افزایش رضایتمندی بیماران

 کاهش اضطراب بیماران

 کاهش دوره بستری

 افزایش نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

 کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی

 بهبود کیفیت زندگی بیمار

 برنامه آموزش بيمار و خانواده در بيمارستان روزبه

برنامه آموزش به بيمار و خانواده از مدت ها قبل در بيمارستان در حال اجرا بوده است.هدف آموزش، افزايش دانش و بهبود نگرش بيماران دچار اختلالات روانپزشكي و خانواده آنان و اهميت پيگيري درمان مي باشد.

* آموزش بيمار بستري در بخش

              الف-آموزش بدو بستری

اين آموزش بعد از بستري بيمار در بخش و توسط پرستار ادميت كننده انجام مي شود و با سپس با كد0-0 در فرم آموزش به بيمار ثبت مي گردد.

آموزش ها در اين قسمت شامل موارد زير مي باشد:

  معرفي فرد آموزش دهنده به بيمار

     آشنايي با قوانين بخش(ساعت ويزيت، ساعت استفاده از فضاي آزاد، تلفن، كاردرماني، صرف غذا و ...)

     آشنايي با قوانين ملاقات (ساعت و روز ملاقات، افرادي كه اجازه ملاقات دارند و ...)

ليست لوازمي كه بيمار مي تواند به همراه داشته باشد.

ب- آموزش حين بستري

آموزش حين بستري بعد گذاشتن تشخيص توسط استاد از هفته سوم بستري بيمار و در زمان كاهش علائم  توسط پرستار مسئول بيمار انجام مي شود سپس با كد تعريف شده خود در فرم آموزش بيمار ثبت مي گردد.

آموزش ها در اين قسمت شامل موارد زير مي باشد:

تعريف بيماري، علائم و سبب شناسي و چگونگي شروع بيماري به زبان ساده

درمانهاي دارويي و غير دارويي ( نام داروهاي شايع، نحوه و زمان مصرف داروها، عوارض شايع داروها، اقدامات لازم در هنگام بروز عوارض، پيامدهاي عدم مصرف دراو، توضيح در مورد دوز فراموش شده، تصحيح باورهاي غلط در مورد داروها و چگونگي مشاركت بيمار در درمان)

سير و پيش آگهي و جلوگيري از عود بيماري و عوامل موثر بر عود

     آموزش حين بستري هم بصورت گروهي (هفتگي) و هم بصورت انفردي انجام مي شود.

ج- آموزش زمان ترخيص

اين آموزش در زمان ترخيص بيمار داده مي شود . در ضمن موارد مربوط به ترخيص كه در فرم دو برگه تهيه شده است پر مي شود و يك برگ آن همراه با توضيحات شفاهي به بيمار و خانواده داده مي شود. 

آموزش ها در اين قسمت شامل موارد زير مي باشد:

                         

  نحوه مصرف داروهاي تجويز شده در منزل

مراجعه مجدد (در صورت نياز و دستور پزشك) به درمانگاه

تاكيد بر تداوم درمان و پيگيري تست هاي تشخيصي

فعاليت هاي روزانه

تحويل پمفلت آموزشي

ارزشيابي موارد آموزش به بيمار در بخش توسط سرپرستار همان بخش براي كليه بيماران انجام مي شود. قابل ذكر است در صورتيكه در ستون ارزشيابي غير مؤثر قيد گردد، نياز آموزشي دوباره بايد به بيمار آموزش داده شده و ارزشيابي صورت بگيرد .

در بيماران بخش هاي روانپزشكي آموزشها بايستي هم براي بيمار و هم براي خانواده انجام شود.

آموزش هاي بعد از ترخيص

 * آموزشهاي مركز روزانه

مرکز روزانه بیمارستان روزبه در شهریور سال 1388، با هدف بازتوانی و کاهش عود بیماری و بستری شدن مجدد در

بیمارستان دایر شد. در این مرکز دوره های آموزشی مختلف ارائه می شود:

 * آموزش مهارتهای اجتماعی 

کلاسهای آموزش مهارت های اجتماعی به منظور ایجاد و بهبود روابط اجتماعی افراد در سطح جامعه می باشد.

* جلسات کاردرمانی

 جلسات کاردرمانی جهت استقلال و بهبود تقویت عملکرد بیماران، به صورت فعالیتهای گروهی یا انفرادی تحت نظارت کاردرمانگر صورت  می گیرد.

 * آموزش بیماران

در کلاسهای آموزش بیمار افراد در مورد بیماری خود و درمان آن و مسایل و مشکلات مرتبط با بیماری اطلاعات مفیدی کسب می نمایند.

 * آموزش خانواده

کلاسهای آموزش خانواده برای اعضاء خانواده بیماران برگزار می شود. هدف از  این کلاسها، ارتقاء آگاهی خانواده در خصوص اختلالات روانپزشکی، شناخت علایم و نشانه های بیماری، از بین بردن نگرش ها و اعتقادات غلط در مورد اختلال و درمان آن، شناسایی عوامل مرتبط با عود بیماری و راههای کاهش آن در خانواده، روشهای مناسب برخورد با بیماری و شناخت منابع حمایتی می باشد.

جهت اجرای این دوره ها، تیمهای آموزشی شامل روانپزشک، پرستار، روانشناس، مددکار و کاردرمانگر مشغول فعالیت می باشند.

 تشکیل کمیته آموزش به بيمار و خانواده

در راستاي استقرار نظام اعتباربخشي و ضرورت آموزش به بيمار و خانواده كميته اي تحت اين عنوان در بيمارستان

روزبه تشكيل به طور رسمي از فروردين 1392 در بيمارستان تشكيل شد.

اين كميته با هدف ايجاد هماهنگي در آموزش به بيماران و خانواده در تمامي بخش ها و ارائه راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء كيفيت برنامه هاي آموزشي و افزايش رضايتمندي مددجويان و كاهش هزينه هاي مراقبت هاي بهداشتي و كمك به بيماران در به دست اوردن استقلال و خودكفايي بيشتر و خانواده ايشان در جهت آشنايي بيشتر با بيماريهاي روانپزشكي و چگونگي رفتار با اين شكل گرفت.

                                                                                           واحد آموزش سلامت به بيمار

 

 

 

 دفتر آموزش سلامت به بیمار

نام و نام خانوادگی

خانم مریم صفائی

سمت

سوپروایزر آموزش سلامت

تلفن داخلی

1230

مسیر دستیابی دفتر

 ساختمان شماره 12، دفتر پرستاری، طبقه اول

 رسالت برنامه

با اتكال به قدرت لايزال پروردگار و با اراده، همت و تلاش گروهي تيم مراقبتي و درماني مركز آموزشي، درماني و پژوهشی روزبه در راستاي رسالت مركز با تغيير رويكرد مراقبتي بيمار محور به رويكرد مراقبتي سلامتي محور و جامعه نگر آموزش و ارتقاي سلامت جامعه را مد نظر قرار دهيم.

آموزش سلامت

از دست دادن سلامتی و بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که نیاز به یادگیری را دو چندان می نماید در همین راستا مفهوم آموزش به بیمار در هنگام بیماری و بستری شدن در بیمارستان شکل گرفته است.آموزش به بيمار و خانواده يكي از نقشهاي اصلي پرستاران در مراكز درماني محسوب مي شود.

 مزایای آموزش سلامت به مددجو (بيمار و خانواده)  

 

                                                       

   افزایش رضایتمندی بیماران

 کاهش اضطراب بیماران

 کاهش دوره بستری

 افزایش نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

 کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی

 بهبود کیفیت زندگی بیمار

 برنامه آموزش بيمار و خانواده در بيمارستان روزبه

برنامه آموزش به بيمار و خانواده از مدت ها قبل در بيمارستان در حال اجرا بوده است.هدف آموزش، افزايش دانش و بهبود نگرش بيماران دچار اختلالات روانپزشكي و خانواده آنان و اهميت پيگيري درمان مي باشد.

* آموزش بيمار بستري در بخش

              الف-آموزش بدو بستری

اين آموزش بعد از بستري بيمار در بخش و توسط پرستار ادميت كننده انجام مي شود و با سپس با كد0-0 در فرم آموزش به بيمار ثبت مي گردد.

آموزش ها در اين قسمت شامل موارد زير مي باشد:

  معرفي فرد آموزش دهنده به بيمار

     آشنايي با قوانين بخش(ساعت ويزيت، ساعت استفاده از فضاي آزاد، تلفن، كاردرماني، صرف غذا و ...)

     آشنايي با قوانين ملاقات (ساعت و روز ملاقات، افرادي كه اجازه ملاقات دارند و ...)

ليست لوازمي كه بيمار مي تواند به همراه داشته باشد.

ب- آموزش حين بستري

آموزش حين بستري بعد گذاشتن تشخيص توسط استاد از هفته سوم بستري بيمار و در زمان كاهش علائم  توسط پرستار مسئول بيمار انجام مي شود سپس با كد تعريف شده خود در فرم آموزش بيمار ثبت مي گردد.

آموزش ها در اين قسمت شامل موارد زير مي باشد:

تعريف بيماري، علائم و سبب شناسي و چگونگي شروع بيماري به زبان ساده

درمانهاي دارويي و غير دارويي ( نام داروهاي شايع، نحوه و زمان مصرف داروها، عوارض شايع داروها، اقدامات لازم در هنگام بروز عوارض، پيامدهاي عدم مصرف دراو، توضيح در مورد دوز فراموش شده، تصحيح باورهاي غلط در مورد داروها و چگونگي مشاركت بيمار در درمان)

سير و پيش آگهي و جلوگيري از عود بيماري و عوامل موثر بر عود

     آموزش حين بستري هم بصورت گروهي (هفتگي) و هم بصورت انفردي انجام مي شود.

ج- آموزش زمان ترخيص

اين آموزش در زمان ترخيص بيمار داده مي شود . در ضمن موارد مربوط به ترخيص كه در فرم دو برگه تهيه شده است پر مي شود و يك برگ آن همراه با توضيحات شفاهي به بيمار و خانواده داده مي شود. 

آموزش ها در اين قسمت شامل موارد زير مي باشد:

                         

  نحوه مصرف داروهاي تجويز شده در منزل

مراجعه مجدد (در صورت نياز و دستور پزشك) به درمانگاه

تاكيد بر تداوم درمان و پيگيري تست هاي تشخيصي

فعاليت هاي روزانه

تحويل پمفلت آموزشي

ارزشيابي موارد آموزش به بيمار در بخش توسط سرپرستار همان بخش براي كليه بيماران انجام مي شود. قابل ذكر است در صورتيكه در ستون ارزشيابي غير مؤثر قيد گردد، نياز آموزشي دوباره بايد به بيمار آموزش داده شده و ارزشيابي صورت بگيرد .

در بيماران بخش هاي روانپزشكي آموزشها بايستي هم براي بيمار و هم براي خانواده انجام شود.

آموزش هاي بعد از ترخيص

 * آموزشهاي مركز روزانه

مرکز روزانه بیمارستان روزبه در شهریور سال 1388، با هدف بازتوانی و کاهش عود بیماری و بستری شدن مجدد در

بیمارستان دایر شد. در این مرکز دوره های آموزشی مختلف ارائه می شود:

 * آموزش مهارتهای اجتماعی 

کلاسهای آموزش مهارت های اجتماعی به منظور ایجاد و بهبود روابط اجتماعی افراد در سطح جامعه می باشد.

* جلسات کاردرمانی

 جلسات کاردرمانی جهت استقلال و بهبود تقویت عملکرد بیماران، به صورت فعالیتهای گروهی یا انفرادی تحت نظارت کاردرمانگر صورت  می گیرد.

 * آموزش بیماران

در کلاسهای آموزش بیمار افراد در مورد بیماری خود و درمان آن و مسایل و مشکلات مرتبط با بیماری اطلاعات مفیدی کسب می نمایند.

 * آموزش خانواده

کلاسهای آموزش خانواده برای اعضاء خانواده بیماران برگزار می شود. هدف از  این کلاسها، ارتقاء آگاهی خانواده در خصوص اختلالات روانپزشکی، شناخت علایم و نشانه های بیماری، از بین بردن نگرش ها و اعتقادات غلط در مورد اختلال و درمان آن، شناسایی عوامل مرتبط با عود بیماری و راههای کاهش آن در خانواده، روشهای مناسب برخورد با بیماری و شناخت منابع حمایتی می باشد.

جهت اجرای این دوره ها، تیمهای آموزشی شامل روانپزشک، پرستار، روانشناس، مددکار و کاردرمانگر مشغول فعالیت می باشند.

 تشکیل کمیته آموزش به بيمار و خانواده

در راستاي استقرار نظام اعتباربخشي و ضرورت آموزش به بيمار و خانواده كميته اي تحت اين عنوان در بيمارستان

روزبه تشكيل به طور رسمي از فروردين 1392 در بيمارستان تشكيل شد.

اين كميته با هدف ايجاد هماهنگي در آموزش به بيماران و خانواده در تمامي بخش ها و ارائه راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء كيفيت برنامه هاي آموزشي و افزايش رضايتمندي مددجويان و كاهش هزينه هاي مراقبت هاي بهداشتي و كمك به بيماران در به دست اوردن استقلال و خودكفايي بيشتر و خانواده ايشان در جهت آشنايي بيشتر با بيماريهاي روانپزشكي و چگونگي رفتار با اين شكل گرفت.

                                                                                           واحد آموزش سلامت به بيمار