فارسی English


بروشورهای آموزشی
کمينه

· بروشور MRI

· بروشور اختلال اسکیزو افکتیو

·   بروشور راهنمای مصرف بی پریدین

· بروشور اختلالات اضطرابی در کودکان

· درباره داروی الانزاپین بیشتر بدانیم

· الکتروشوک درمانی

· درباره اختلال اوتیسم بیشتر بدانیم

· اختلال خلقی دوقطبی در کودکان و نوجوانان

· در مورد اختلال دوقطبی بیشتر بدانیم

· درباره اختلال اسکیزوفرنی بیشتر بدانیم

· ایدز و راههای پیشگیری از ابتلا به آن

· درباره آلزهایمر بیشتر بدانیم

· باورهای نادرست استفاده از دارو

· اصول اولیه نگهداری، ذخیره ساز و کاربرد سیلندرهای گازی تحت فشار

· اختلال نقص توجه-بیش فعالی بزرگسالان

· در مورد بیماری هاری بیشتر بدانیم

· آموزش مراقبتهای پس از ترخیص

· نکات مهم در مورد داروهای روانپزشکی

· درباره اختلال افسردگی اساسی بیشتر بدانیم

· راهنمای گزارش اشتباهات و خطاهای دارویی اتفاق افتاده در بیمارستان روزبه

· راهنمای نحوه گزارش عوارض ناخواسته دارویی مشاهده شده در بیماران بیمارستان به سازمان ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی (ADR)

· راهنمای مصرف تری فلئوپرازین

· راهنمای پیشگیری از ایدز و هپاتیت در بیمارستان

       · چگونه بهداشت فردی را رعایت کنیم

· روانپریشی ناشی از سوء مصرف مواد

· روش های درمانی مکمل دارو درمانی

· راهنمای مصرف ریسپریدون

·       اهمیت بهداشت دست و نحوه صحیح شستن آن

·درباره صرع بیشتر بدانیم

· فشار خون

· راهنمای مصرف فلوکستین

· قوانین و مقررات درمانگاه تخصصی بیمارستان روزبه

· کنترل خشم

· راهنمای مصرف کوئیتیاپین

· راهنمای مصرف کاربامازپین

· راهنمای مصرف کلوزاپین

· درباره داروی لاموتریژین بیشتر بدانیم

· راهنمای مصرف لیتیم

· نقش خانواده در بهبود فرد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی

· نحوه انجام نوار مغزی

· راهنمای مصرف هالوپریدول

· هپاتیت و راههای پیشگیری از آن

· هزینه های درمانی در بیمارستان فوق تخصصی بیمارستان روزبه

· قوانین و مقررات بخشهای روانپزشکی(کودک و نوجوان)

· راههای پیشگیری از عود اختلال دوقطبی در کودک و نوجوان