فارسی English


اعضای هیئت علمی

 

اعضاي هيئت علمي گروه روانپزشكي

نام و نام‎خانوادگي

مرتبه علمي

نوع تخصص

آقاي دكتر سيد‎علي احمدي ابهري

استاد

روانپزشك

 آقاي دكترشاهين آخوندزاده

استاد

متخصص نوروسايكوفارماكولوژي

آقای دکتر محمد اربابی

دانشیار

روانپزشک

آقاي دكتر همايون اميني

استاد

روانپزشك

آقاي دكتر مهدي‎تهراني‎دوست

دانشیار

روانپزشك ـ فوق تخصص روان‌پزشكي کودک و نوجوان

خانم دكتر فيروزه رئيسي

دانشیار

روانپزشك

خانم دکتر فاطمه رحیمی نژاد

استادیار

روانپزشک

آقاي دكتر اسماعيل شاهسوند

استاديار

روانپزشك (رئيس واحد روان پزشكي ژنوميك)

آقاي دكتر ونداد شريفي

دانشیار

روانپزشك (رئيس واحد بازتواني)

خانم دکتر گیتی شمس

استادیار

روانشناس

خانم دكتر زهرا شهريور

دانشیار

روانپزشك ـ فوق تخصصي روان‌پزشكي کودک و نوجوان

آقاي دكتر مجيد صادقي

 

استاد

روانپزشك

آقاي دكترمحمد صنعتي

 

دانشيار

روانپزشك

خانم دکتر مریم طباطبایی مطلق

 

استادیار

روانپزشك

آقاي دكتر عمران محمد رزاقي

 

دانشیار

روانپزشك

آقاي دكتر محمدرضا عباسي

 

استاديار

روانپزشك

آقاي دكتر جواد علاقبندراد

 

دانشیار

روانپزشك ـ فوق تخصص روان‌پزشكي کودک و نوجوان

خانم دكتر پديده قائلي

 

استاد

 متخصص فارماکوتراپی

 

 

اعضاي هيئت علمي گروه روانپزشكي

نام و نام‎خانوادگي

مرتبه علمي

نوع تخصص

آقاي دكتر محمدرضا محمدي

 

استاد

روانپزشك ـ فوق تخصص روان‌پزشكي کودک و نوجوان

آقای دکتر جواد محمودی

 

استادیار

روانپزشک

خانم دكتر مهديه معين الغربائي

 

استاديار

روانپزشك

آقای دكتر آذرخش مكري

 

استاديار

روانپزشك

اقای دکتر علی اکبر نجاتی صفا

 

دانشیار

روانپزشك

آقاي دكتر حميدرضا نقوي

 

استاديار

روانپزشك

آقاي دكتر احمد‎علي نوربالا

 

استاد

روانپزشك

خانم دكتر مريم نوروزيان

 

دانشیار

نورولوژيست

آقای  دکتر  علی شهریاری

 

دانشیار

متخصص بیهوشی

اعضای هیئت علمی

 

اعضاي هيئت علمي گروه روانپزشكي

نام و نام‎خانوادگي

مرتبه علمي

نوع تخصص

آقاي دكتر سيد‎علي احمدي ابهري

استاد

روانپزشك

 آقاي دكترشاهين آخوندزاده

استاد

متخصص نوروسايكوفارماكولوژي

آقای دکتر محمد اربابی

دانشیار

روانپزشک

آقاي دكتر همايون اميني

استاد

روانپزشك

آقاي دكتر مهدي‎تهراني‎دوست

دانشیار

روانپزشك ـ فوق تخصص روان‌پزشكي کودک و نوجوان

خانم دكتر فيروزه رئيسي

دانشیار

روانپزشك

خانم دکتر فاطمه رحیمی نژاد

استادیار

روانپزشک

آقاي دكتر اسماعيل شاهسوند

استاديار

روانپزشك (رئيس واحد روان پزشكي ژنوميك)

آقاي دكتر ونداد شريفي

دانشیار

روانپزشك (رئيس واحد بازتواني)

خانم دکتر گیتی شمس

استادیار

روانشناس

خانم دكتر زهرا شهريور

دانشیار

روانپزشك ـ فوق تخصصي روان‌پزشكي کودک و نوجوان

آقاي دكتر مجيد صادقي

 

استاد

روانپزشك

آقاي دكترمحمد صنعتي

 

دانشيار

روانپزشك

خانم دکتر مریم طباطبایی مطلق

 

استادیار

روانپزشك

آقاي دكتر عمران محمد رزاقي

 

دانشیار

روانپزشك

آقاي دكتر محمدرضا عباسي

 

استاديار

روانپزشك

آقاي دكتر جواد علاقبندراد

 

دانشیار

روانپزشك ـ فوق تخصص روان‌پزشكي کودک و نوجوان

خانم دكتر پديده قائلي

 

استاد

 متخصص فارماکوتراپی

 

 

اعضاي هيئت علمي گروه روانپزشكي

نام و نام‎خانوادگي

مرتبه علمي

نوع تخصص

آقاي دكتر محمدرضا محمدي

 

استاد

روانپزشك ـ فوق تخصص روان‌پزشكي کودک و نوجوان

آقای دکتر جواد محمودی

 

استادیار

روانپزشک

خانم دكتر مهديه معين الغربائي

 

استاديار

روانپزشك

آقای دكتر آذرخش مكري

 

استاديار

روانپزشك

اقای دکتر علی اکبر نجاتی صفا

 

دانشیار

روانپزشك

آقاي دكتر حميدرضا نقوي

 

استاديار

روانپزشك

آقاي دكتر احمد‎علي نوربالا

 

استاد

روانپزشك

خانم دكتر مريم نوروزيان

 

دانشیار

نورولوژيست

آقای  دکتر  علی شهریاری

 

دانشیار

متخصص بیهوشی