فارسی English


 

 

 

مسئول انفورماتیک و راهبر HIS: خانم بشری مرادی

تلفن داخلی: 1138

این واحد در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است. کلیه امور مربوط به طراحی، پیاده‌سازی، راه اندازی و پشتیبانی شبکه، امنیت و حفاظت اطلاعات از شبکه و HIS با به کارگیری آخرین تکنولوژیهای جدید، پشتیبانی کلیه سخت‌افزارهای بیمارستان به صورت متمرکز زیر نظر این واحد اداره می‌گردد.

ایجاد، حفظ و نکهداری بستر مناسب انجام امور جاری بیمارستان، با استفاده از فن‌آوری اطلاعات یکی دیگر از وظایف این واحد می باشد. حرکت در جهت تبدیل معیارهای کمی و کیفی به داده‌ها در جهت رشد قدرت تصمیم‌گیری مدیران و در نهایت رسیدن به اهداف عالی سازمان از اولویت‌های واحد انفورماتیک می‌باشد.

 

باتوجه به استفاده از سيستم مديريت اطلاعات بيمارستاني (HIS) دراين مركز، مهمترين فعاليت اين واحد نگهداري  وپشتيباني وگسترش  شبكهHIS و انجام سايرامورITدرزمينه هاي اتوماسيون اداري  و بروزرساني نرم افزارهاي مركز، پشتيباني سخت افزاري ونرم افزاري مركز و پشتيباني و نگهداري سيستمهاي سخت افزاري،پرينترها و شبكه داخلي و محلي و بی سیم مركز در دستوركاراين واحد قراردارد.

 

             شرح وظایف راهبر HIS:

کسب خط مشی و دستور کار از سرپرست مربوطه

دریافت آموزش کامل HIS بیمارستان و راهبری و کاربری آنها به صورت کامل

ارائه آموزش کامل HIS به کاربران واحدهای مختلف بیمارستان

همکاری با پیمانکار در جهت دستیابی به نحوه محاسبات و قوانین خاص بومی بیمارستان

تعریف اطلاعات پایه و تعریف اولیه کاربران و رمز عبور آنها در سیستم

همکاری با پیمانکار در کلیه مراحل پیاده سازی سیستم در بیمارستان

پیگیری مشکلات واحدها و کاربران در رابطه با نرم افزار

توانایی نصب برنامه HIS بر روی سرور و کلاینت ها و انجام تنظیمات مورد نیاز در تعریف و ویرایش اطلاعات و گزارشات مورد نیاز در سیستم

برقراری ارتباط با مسئول شرکت پیمانکار HIS در رابطه با انتقال مشکلات نرم افزار و پیگیری و رفع اشکالات مطرح شده

ارتباط با ناظر دانشگاه جهت اطلاع از مشکلات HIS و همکاری یا عدم همکاری شرکت پیمانکار در رابطه با مشکلات مطرح شده

     گزارش دهی به مدیریت بیمارستان از مشکلات سیستم و فرایندهای طی شده جهت رفع

         مشکل از لحاظ پیگیری و هماهنگی با دانشگاه و شرکت پیمانکار

 

 

مسئول انفورماتیک و راهبر HIS: خانم بشری مرادی

تلفن داخلی: 1138

این واحد در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است. کلیه امور مربوط به طراحی، پیاده‌سازی، راه اندازی و پشتیبانی شبکه، امنیت و حفاظت اطلاعات از شبکه و HIS با به کارگیری آخرین تکنولوژیهای جدید، پشتیبانی کلیه سخت‌افزارهای بیمارستان به صورت متمرکز زیر نظر این واحد اداره می‌گردد.

ایجاد، حفظ و نکهداری بستر مناسب انجام امور جاری بیمارستان، با استفاده از فن‌آوری اطلاعات یکی دیگر از وظایف این واحد می باشد. حرکت در جهت تبدیل معیارهای کمی و کیفی به داده‌ها در جهت رشد قدرت تصمیم‌گیری مدیران و در نهایت رسیدن به اهداف عالی سازمان از اولویت‌های واحد انفورماتیک می‌باشد.

 

باتوجه به استفاده از سيستم مديريت اطلاعات بيمارستاني (HIS) دراين مركز، مهمترين فعاليت اين واحد نگهداري  وپشتيباني وگسترش  شبكهHIS و انجام سايرامورITدرزمينه هاي اتوماسيون اداري  و بروزرساني نرم افزارهاي مركز، پشتيباني سخت افزاري ونرم افزاري مركز و پشتيباني و نگهداري سيستمهاي سخت افزاري،پرينترها و شبكه داخلي و محلي و بی سیم مركز در دستوركاراين واحد قراردارد.

 

             شرح وظایف راهبر HIS:

کسب خط مشی و دستور کار از سرپرست مربوطه

دریافت آموزش کامل HIS بیمارستان و راهبری و کاربری آنها به صورت کامل

ارائه آموزش کامل HIS به کاربران واحدهای مختلف بیمارستان

همکاری با پیمانکار در جهت دستیابی به نحوه محاسبات و قوانین خاص بومی بیمارستان

تعریف اطلاعات پایه و تعریف اولیه کاربران و رمز عبور آنها در سیستم

همکاری با پیمانکار در کلیه مراحل پیاده سازی سیستم در بیمارستان

پیگیری مشکلات واحدها و کاربران در رابطه با نرم افزار

توانایی نصب برنامه HIS بر روی سرور و کلاینت ها و انجام تنظیمات مورد نیاز در تعریف و ویرایش اطلاعات و گزارشات مورد نیاز در سیستم

برقراری ارتباط با مسئول شرکت پیمانکار HIS در رابطه با انتقال مشکلات نرم افزار و پیگیری و رفع اشکالات مطرح شده

ارتباط با ناظر دانشگاه جهت اطلاع از مشکلات HIS و همکاری یا عدم همکاری شرکت پیمانکار در رابطه با مشکلات مطرح شده

     گزارش دهی به مدیریت بیمارستان از مشکلات سیستم و فرایندهای طی شده جهت رفع

         مشکل از لحاظ پیگیری و هماهنگی با دانشگاه و شرکت پیمانکار