فارسی English


 

تاسیسات و نگهداشت

مسئول: آقای سعید خدادادی

تلفن داخلی:1076

واحد تاسیسات در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است. 

تاسیسات در هر سازه‌ای یکی از ارکان اساسی و مهم می‌باشد و تامین نیازهای فنی قسمت‌های مختلف آن سازه را برعهده دارد.

 شرح وظایف مسئول واحد:

     نظارت بر امور تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع

     کنترل و بازرسی کلیه دستگاههای حرارتی و برودتی

     بازرسی و کنترل لوله‌کشی قسمت‌ها

     کنترل و بازرسی شیرهای آب، شیر فلکه‌ها و ... و برطرف نمودن عیوب آنها

     کنترل و بازرسی کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی

     بازرسی و انجام امور عایق‌بندی

     رویت نمودن دفتر گزارش مورتورخانه و همچنین نظارت بر چک لیست‌ها

 

   شرح وظایف تکنسین برق:

     کسب دستور یا برنامه کار از سرپرست مربوطه

     تعمیر کلیدها و لوام برقی،حرارت مرکزی،دستگاههای خودکار و غیره

     بکار انداختن دستگاههای برقی

     بازدید از کلیه وسایل الکترونیکی و برقی و وسایل محرکه ژنراتور

     رسیدگی به کار سیستم های روشنایی و وسایل برقی تاسیسات و ساختمان ها

     گزارش نواقص امور و درخواست وسایل و قطعات مورد نیاز

     تعویض و نصب وسایل برقی و آزمایش صحت عمل آنها

     انجام تعمیرات جاری و اساسی موتورهای برق

     شارژ باطری ها

     کمک در تعمیر ژنراتورها،الکتروموتورها و خودکارهای برقی

     کمک در سیم پیچی الکتروموتور ژنراتور

     تعمیر الکتروموتور ها و آرمیچرها و ژنراتورهای برقی

     پیاده کردن طرح روشنایی یک ساختمان

     رسیدگی به صورت وضعیت و دستورالعملهای تاسیسات الکتریکی

     تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفت ها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه

     انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.

 

 

   شرح وظایف لوله کش:

     خواندن،درک و تفسیر نقشه های تاسیساتی،ساختمانی،پلان طبقات، جداول برنامه ریزی و ساخت امکانات و ویژگی های تعمیر و نگهداری و یا عملیاتی که مربوط به تجهیزات برقی،مکانیکی،لوله کشی،سرمایش،گرمایش و تهویه مطبوع و تجهیزات مرتبط با آن، دیگ ها،سازه های ساختمانی و تجهیزات مربوط به نازک کاری ساختمان

     نگهداری و انجام تعمیرات،اصلاحات،تعویض و نصب تجهیزات در گستره وسیعی از سامانه ها و تجهیزات لوله کشی

     انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری متداول و پیشگیرانه که شامل بهره برداری، تمیز کردن،بازرسی، عیب یابی تنظیم،محکم کردن و بستن،تعویض،روغن کاری،گزارش مشکلات و دیگر وظایف مشابه با سامانه های مرتبط و تجهیزات لوله کشی

     کمک به سایر پرسنل تعمیر و نگهداری برای اتمام کارهای محوله

    همکاری و کمک به سایر افراد،از قبیل تکنسین مکانیک در زمینه سرمایش،گرمایش و تهویه مطبوع،تکنسین الکترونیک،تکنسین های تعمیر و نگهداری، بناها و دیگر افراد

     پاسخ به درخواست های مربوط به نگهداری و خدمات رسانی به ساکنان ساختمان

     انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

لیست تجهیزات تأسیسات:

 

نام تجهیزات

تعداد تجهیزات

کد تجهیزات

چک لیست/بازدید

کولرآبی

79

1

فصلی/15روز یک بارثبت درچک لیست

یخچال

35

2

ماهانه/بصورت مشاهده

تلویزیون

23

3

ماهانه/بصورت مشاهده

بخاری

10

4

فصلی/ بصورت مشاهده

کولر گازی

14

5

فصلی/ماهانه ثبت در چک لیست

اجاق گاز

13

6

ماهانه/بصورت مشاهده

آب سرد کن

16

7

ماهانه/بصورت مشاهده

فن و هواکش ها

11

8

ماهانه/بصورت مشاهده

الکتروموتور

14

9

15روز یک بارثبت درچک لیست

دیگ شوفاژ

12

10

15روز یک بارثبت درچک لیست

مشعل

12

11

15روز یک بارثبت درچک لیست

سانترال

1

12

ماهانه/بصورت مشاهده

پمپ

 

6

13

ماهانه/بصورت مشاهده

جمع

236

تاسیسات و نگهداشت

مسئول: آقای سعید خدادادی

تلفن داخلی:1076

واحد تاسیسات در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است. 

تاسیسات در هر سازه‌ای یکی از ارکان اساسی و مهم می‌باشد و تامین نیازهای فنی قسمت‌های مختلف آن سازه را برعهده دارد.

 شرح وظایف مسئول واحد:

     نظارت بر امور تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع

     کنترل و بازرسی کلیه دستگاههای حرارتی و برودتی

     بازرسی و کنترل لوله‌کشی قسمت‌ها

     کنترل و بازرسی شیرهای آب، شیر فلکه‌ها و ... و برطرف نمودن عیوب آنها

     کنترل و بازرسی کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی

     بازرسی و انجام امور عایق‌بندی

     رویت نمودن دفتر گزارش مورتورخانه و همچنین نظارت بر چک لیست‌ها

 

   شرح وظایف تکنسین برق:

     کسب دستور یا برنامه کار از سرپرست مربوطه

     تعمیر کلیدها و لوام برقی،حرارت مرکزی،دستگاههای خودکار و غیره

     بکار انداختن دستگاههای برقی

     بازدید از کلیه وسایل الکترونیکی و برقی و وسایل محرکه ژنراتور

     رسیدگی به کار سیستم های روشنایی و وسایل برقی تاسیسات و ساختمان ها

     گزارش نواقص امور و درخواست وسایل و قطعات مورد نیاز

     تعویض و نصب وسایل برقی و آزمایش صحت عمل آنها

     انجام تعمیرات جاری و اساسی موتورهای برق

     شارژ باطری ها

     کمک در تعمیر ژنراتورها،الکتروموتورها و خودکارهای برقی

     کمک در سیم پیچی الکتروموتور ژنراتور

     تعمیر الکتروموتور ها و آرمیچرها و ژنراتورهای برقی

     پیاده کردن طرح روشنایی یک ساختمان

     رسیدگی به صورت وضعیت و دستورالعملهای تاسیسات الکتریکی

     تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفت ها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه

     انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.

 

 

   شرح وظایف لوله کش:

     خواندن،درک و تفسیر نقشه های تاسیساتی،ساختمانی،پلان طبقات، جداول برنامه ریزی و ساخت امکانات و ویژگی های تعمیر و نگهداری و یا عملیاتی که مربوط به تجهیزات برقی،مکانیکی،لوله کشی،سرمایش،گرمایش و تهویه مطبوع و تجهیزات مرتبط با آن، دیگ ها،سازه های ساختمانی و تجهیزات مربوط به نازک کاری ساختمان

     نگهداری و انجام تعمیرات،اصلاحات،تعویض و نصب تجهیزات در گستره وسیعی از سامانه ها و تجهیزات لوله کشی

     انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری متداول و پیشگیرانه که شامل بهره برداری، تمیز کردن،بازرسی، عیب یابی تنظیم،محکم کردن و بستن،تعویض،روغن کاری،گزارش مشکلات و دیگر وظایف مشابه با سامانه های مرتبط و تجهیزات لوله کشی

     کمک به سایر پرسنل تعمیر و نگهداری برای اتمام کارهای محوله

    همکاری و کمک به سایر افراد،از قبیل تکنسین مکانیک در زمینه سرمایش،گرمایش و تهویه مطبوع،تکنسین الکترونیک،تکنسین های تعمیر و نگهداری، بناها و دیگر افراد

     پاسخ به درخواست های مربوط به نگهداری و خدمات رسانی به ساکنان ساختمان

     انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

لیست تجهیزات تأسیسات:

 

نام تجهیزات

تعداد تجهیزات

کد تجهیزات

چک لیست/بازدید

کولرآبی

79

1

فصلی/15روز یک بارثبت درچک لیست

یخچال

35

2

ماهانه/بصورت مشاهده

تلویزیون

23

3

ماهانه/بصورت مشاهده

بخاری

10

4

فصلی/ بصورت مشاهده

کولر گازی

14

5

فصلی/ماهانه ثبت در چک لیست

اجاق گاز

13

6

ماهانه/بصورت مشاهده

آب سرد کن

16

7

ماهانه/بصورت مشاهده

فن و هواکش ها

11

8

ماهانه/بصورت مشاهده

الکتروموتور

14

9

15روز یک بارثبت درچک لیست

دیگ شوفاژ

12

10

15روز یک بارثبت درچک لیست

مشعل

12

11

15روز یک بارثبت درچک لیست

سانترال

1

12

ماهانه/بصورت مشاهده

پمپ

 

6

13

ماهانه/بصورت مشاهده

جمع

236