فارسی English


 

تجهیزات پزشکی

مسئول: خانم مهندس سمیه پراش

تلفن داخلی:269

واحد تجهیزات پزشکی در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است.

فعالیت های واحد تجهیزات پزشکی در 3 حوزه نگهداشت، تعمیرات و خرید تجهیزات پزشکی خلاصه می شود:

 نگهداشت تجهیزات پزشکی:

 نگهداری و اپراتوری تجهیزات توسط کاربر دستگاه انجام می‌گیرد. در صورت مشاهده اشکال به واحد تجهیزات پزشکی اطلاع داده می‌شود. نگهداشت و کالیبراسیون دستگاه‌های پزشکی به صورت سالانه انجام می‌گیرد و کلیه مراحل نظارت، پیگیری و بررسی مجدد روند نگهداشت و کالیبراسیون دستگاهها توسط واحد تجهیزات پزشکی انجام می‌گردد.

خرید تجهیزات پزشکی:

 شامل خریدهای کوچک، متوسط و بزرگ است که تقسیم‌بندی و میزان ریالی آن توسط وزارت دارائی تعیین و توسط امور مالی دانشگاه به بیمارستان ابلاغ می‌گردد. تصمیم‌گیری در مورد خرید تجهیزات توسط کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان صورت گرفته و کلیه مراحل اجرایی خریداری توسط این واحد انجام می‌شود.

 تعمیرات تجهیزات پزشکی:

 در صورت بروز اشکال در تجهیزات، توسط کاربر به واحد تجهیزات پزشکی گزارش کتبی داده می‌شود. پس از بررسی اولیه، در صورت قابلیت انجام و عدم نیاز به قطعات خاص، تعمیر در داخل بیمارستان انجم و دستگاه تحویل بخش می‌شود. در غیر اینصورت دستگاه به منظور توسط کارپرداز به خارج از بیمارستان انتقال داده می‌شود.

 

لیست تجهیزات پزشکی:

 

نام تجهیزات

تعداد تجهیزات

نام تجهیزات

تعداد تجهیزات

ونتيلاتور

2

EEG

2

مانيتورينگ اتاق عمل

3

آفتالموسکوپ

6

پالس اكسيمتر

3

ماشین بیهوشی

1

DC شوك

8

ترازوي عقربه‌اي ايستاده

5

EKG

9

ترازوی آنالوگ

9

ساكشن پرتابل

13

ترمومتر یخچالی

11

لارنگوسكوپ

14

فشارسنج

34

اتوسكوپ + آفتالموسكوپ

7

مانومتر

23

تخت ICU

1

ترالی جای پرونده

8

گلوكومتر

9

تخت برانکارد

1

ECT مغزی

2

ترالی کد

12

اتوسکوپ

4

 

 

 

تجهیزات پزشکی

مسئول: خانم مهندس سمیه پراش

تلفن داخلی:269

واحد تجهیزات پزشکی در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است.

فعالیت های واحد تجهیزات پزشکی در 3 حوزه نگهداشت، تعمیرات و خرید تجهیزات پزشکی خلاصه می شود:

 نگهداشت تجهیزات پزشکی:

 نگهداری و اپراتوری تجهیزات توسط کاربر دستگاه انجام می‌گیرد. در صورت مشاهده اشکال به واحد تجهیزات پزشکی اطلاع داده می‌شود. نگهداشت و کالیبراسیون دستگاه‌های پزشکی به صورت سالانه انجام می‌گیرد و کلیه مراحل نظارت، پیگیری و بررسی مجدد روند نگهداشت و کالیبراسیون دستگاهها توسط واحد تجهیزات پزشکی انجام می‌گردد.

خرید تجهیزات پزشکی:

 شامل خریدهای کوچک، متوسط و بزرگ است که تقسیم‌بندی و میزان ریالی آن توسط وزارت دارائی تعیین و توسط امور مالی دانشگاه به بیمارستان ابلاغ می‌گردد. تصمیم‌گیری در مورد خرید تجهیزات توسط کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان صورت گرفته و کلیه مراحل اجرایی خریداری توسط این واحد انجام می‌شود.

 تعمیرات تجهیزات پزشکی:

 در صورت بروز اشکال در تجهیزات، توسط کاربر به واحد تجهیزات پزشکی گزارش کتبی داده می‌شود. پس از بررسی اولیه، در صورت قابلیت انجام و عدم نیاز به قطعات خاص، تعمیر در داخل بیمارستان انجم و دستگاه تحویل بخش می‌شود. در غیر اینصورت دستگاه به منظور توسط کارپرداز به خارج از بیمارستان انتقال داده می‌شود.

 

لیست تجهیزات پزشکی:

 

نام تجهیزات

تعداد تجهیزات

نام تجهیزات

تعداد تجهیزات

ونتيلاتور

2

EEG

2

مانيتورينگ اتاق عمل

3

آفتالموسکوپ

6

پالس اكسيمتر

3

ماشین بیهوشی

1

DC شوك

8

ترازوي عقربه‌اي ايستاده

5

EKG

9

ترازوی آنالوگ

9

ساكشن پرتابل

13

ترمومتر یخچالی

11

لارنگوسكوپ

14

فشارسنج

34

اتوسكوپ + آفتالموسكوپ

7

مانومتر

23

تخت ICU

1

ترالی جای پرونده

8

گلوكومتر

9

تخت برانکارد

1

ECT مغزی

2

ترالی کد

12

اتوسکوپ

4