فارسی English


 
کمينه

تغذیه

مسئول: خانم فریبا هاکش زاده

تلفن داخلی:1066

این واحد در ساختمان شماره 2 بیمارستان واقع شده است. بخش تغذیه به عنوان یکی از بخشهای مهم مرکز، تاثیر بسزایی در پیشگیری و درمان بیماریها دارد. کارشناس تغذیه بر تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی نظارت دارد. همچنین کارشناس این واحد با تنظیم رژیم غذایی برای بیماران دیابتی، نارسایی‌های قلبی عروقی، فشار خونی و کلیوی و ... گام مهمی در جهت اصلاح الگوهای نادرست تغذیه‌ای بیماران بر می‌دارد.

شرح وظایف:

     کسب خط مشی در زمینه امور تغذیه از سرپرست مربوطه

     تنظیم برنامه رژیم غذایی برای بیماران بستری و سرپایی طبق دستور پزشک

     نظارت بر تهیه و توزیع غذا به بیماران و کارکنان

     جمع آوری آمار و اطلاعات در مورد تغذیه و مواد غذایی در مرکز

     برآورد ذخیره غذایی و وسایل و نگهداشتن رکوردهای لازم

     نظارت بر امر بهداشت و نظافت کلیه قسمت ها

     تنظیم برنامه های هفتگی ، ماهانه و فصلی برای تهیه و سرویس غذا

    نظارت بر امر انتخاب سفارش ، تحویل ، نگهداری مواد غذایی خام و نظارت بر بهداشت مواد غذایی و ارائه خط مشی در زمینه تغذیه و خدمات غذایی

     پیشنهاد انجام آزمایشات لازم از مواد غذایی خام و پخته

     تهیه گزارش از فعالیت ها ، پیشرفت ها و مشکلات جهت آگاهی سرپرست مربوطه

     انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق از جمله تجهیزات اختصاصی این واحد می‌توان به سردخانه بالای صفر و زیرصفر، کباب‌پز، فرگاز و اجاق گاز، ظروف و ترالی حمل غذا، دستگاه‌های سبزی خردکن، چرخ گوشت، سیب‌زمینی پوست کن و سیب زمینی خلال کن اشاره کرد. 

   آموزش کلیه موارد (MSDS) به شاغلینی که در کلیه مراحل انبار کردن، نگهداری ، مصرف و دفع بهداشتی در معرض مواد شیمیایی قرار می‌گیرند به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست

    نظارت و ارزیابی به منظور انتخاب و عملکرد پیمانکاران (ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و طب کار) با واحد مربوط در بیمارستان

    برنامه‌ریزی برای اجرا و نظارت بر برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای شامل: ماده 5 قانون مدیریت پسماندها، ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی، ایمنی شیمیایی، وسایل اطفاء حریق و سیستمهای هشدار دهنده و سایر برنامه‌های مرتبط با بهداشت حرفه‌ای که از طریق وزارت بهداشت و یا دانشگاه ابلاغ می‌شود.

   آموزش مستمر به کارکنان در مورد کلیه برنامه های بهداشتی به صورت چهره به چهره و یا از طریق برگزاری کلاس‌های حضوری و یا از طریق جزوه ، پمفلت و بروشور به کارکنان صورت می‌گیرد .

     نظارت بر واحد های بهداشت محیط ، مدیریت پسماند و رختشویخانه است بر عهده مسئول این واحد می‌باشد.

 

 

تغذیه

مسئول: خانم فریبا هاکش زاده

تلفن داخلی:1066

این واحد در ساختمان شماره 2 بیمارستان واقع شده است. بخش تغذیه به عنوان یکی از بخشهای مهم مرکز، تاثیر بسزایی در پیشگیری و درمان بیماریها دارد. کارشناس تغذیه بر تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی نظارت دارد. همچنین کارشناس این واحد با تنظیم رژیم غذایی برای بیماران دیابتی، نارسایی‌های قلبی عروقی، فشار خونی و کلیوی و ... گام مهمی در جهت اصلاح الگوهای نادرست تغذیه‌ای بیماران بر می‌دارد.

شرح وظایف:

     کسب خط مشی در زمینه امور تغذیه از سرپرست مربوطه

     تنظیم برنامه رژیم غذایی برای بیماران بستری و سرپایی طبق دستور پزشک

     نظارت بر تهیه و توزیع غذا به بیماران و کارکنان

     جمع آوری آمار و اطلاعات در مورد تغذیه و مواد غذایی در مرکز

     برآورد ذخیره غذایی و وسایل و نگهداشتن رکوردهای لازم

     نظارت بر امر بهداشت و نظافت کلیه قسمت ها

     تنظیم برنامه های هفتگی ، ماهانه و فصلی برای تهیه و سرویس غذا

    نظارت بر امر انتخاب سفارش ، تحویل ، نگهداری مواد غذایی خام و نظارت بر بهداشت مواد غذایی و ارائه خط مشی در زمینه تغذیه و خدمات غذایی

     پیشنهاد انجام آزمایشات لازم از مواد غذایی خام و پخته

     تهیه گزارش از فعالیت ها ، پیشرفت ها و مشکلات جهت آگاهی سرپرست مربوطه

     انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق از جمله تجهیزات اختصاصی این واحد می‌توان به سردخانه بالای صفر و زیرصفر، کباب‌پز، فرگاز و اجاق گاز، ظروف و ترالی حمل غذا، دستگاه‌های سبزی خردکن، چرخ گوشت، سیب‌زمینی پوست کن و سیب زمینی خلال کن اشاره کرد. 

   آموزش کلیه موارد (MSDS) به شاغلینی که در کلیه مراحل انبار کردن، نگهداری ، مصرف و دفع بهداشتی در معرض مواد شیمیایی قرار می‌گیرند به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست

    نظارت و ارزیابی به منظور انتخاب و عملکرد پیمانکاران (ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و طب کار) با واحد مربوط در بیمارستان

    برنامه‌ریزی برای اجرا و نظارت بر برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای شامل: ماده 5 قانون مدیریت پسماندها، ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی، ایمنی شیمیایی، وسایل اطفاء حریق و سیستمهای هشدار دهنده و سایر برنامه‌های مرتبط با بهداشت حرفه‌ای که از طریق وزارت بهداشت و یا دانشگاه ابلاغ می‌شود.

   آموزش مستمر به کارکنان در مورد کلیه برنامه های بهداشتی به صورت چهره به چهره و یا از طریق برگزاری کلاس‌های حضوری و یا از طریق جزوه ، پمفلت و بروشور به کارکنان صورت می‌گیرد .

     نظارت بر واحد های بهداشت محیط ، مدیریت پسماند و رختشویخانه است بر عهده مسئول این واحد می‌باشد.