فارسی English


 

تجهیزات اختصاصی واحد رختشویخانه: 

     لباسشويي 100 كيلوئي (پتوشوي دو محوره):

اين دستگاه جهت شستشوي البسه سنگين مثل پتو، روتختي و ... استفاده مي‌شود. ابتدا درب ماشين را باز كرده و به اندازة 100 كيلو كه متناسب با حجم لباسشويي مي‌باشد از ملحفه و يا پتو و ... قابل شستن در داخل ماشين ريخته مي‌شود كه تقريباً تعداد آن بين 20 تا 30 عدد مي‌باشد كه به حجم پتو و ملحفه و يا غيره بستگي دارد و سپس درب ماشين بسته مي‌شود.

كليد قطع و وصل جريان برق را روشن كرده تا ماشين روشن شده و شروع به كار كند.

كليد تايمر روي ماشين جهت تنظيم زمان شستشو در ابتدا به مدت 15 دقيقه تنظيم مي‌گردد و جهت شستشوي البسه با مواد ضد عفوني كننده صورت مي‌گيرد. تقريباً اين يك برنامه كوتاه مدت پيش شستشو مي‌باشد تا لباسها از آلودگي پاك شوند.

آبي كه به ماشين لباسشويي وارد مي‌شود بصورت ولرم است يعني هم آب سرد و هم اب گرم همزمان به ماشين وارد مي‌شود.

در صورتيكه برخي از پتوها يا ملحفه ها نياز به فقط اب سرد و يا فقط آب گرم داشته باشند به ماشين لباسشويي وارد مي‌گردد تا شستشو صورت گيرد.

جهت شستشوي البسه، ملحفه، پتو و ... در 45 دقيقه كار شستشو صورت مي‌گيرد يعني 3 تايم 15 دقيقه‌اي كه هر بار بعد از 15 دقيقه لباسشويي را آب كرده تا پر شود و سپس تخليه مي‌كنند تا كار شستشو صورت گيرد.

 

در تمام مدت شستشو تنظيم دستگاه ماشين فقط بصورت يكسان است و تغييري نمي‌كند. (دستگاه كليد بخار ندارد.)

2 ـ لباسشويي 70 كيلوئي:

 

اين دستگاه جهت شستشوي ملحفه‌ها به خصوص البسه و روتختي استفاده مي‌شود كه پس از باز شدن درب لباسشويي تعداد 20 تا 25 عدد از البسه يا روتختي و ... كه به وزن 70 كيلو شود در داخل ماشين ريخته مي‌شود و سپس درب ماشين بسته مي‌شود.

كليد قطع و وصل جريان برق را روشن كرده تا ماشين روشن شود و شروع به كار كند.

كليد تايمر بر روي ماشين جهت تنظيم زمان شستشو به مدت 15 دقيقه كه به عنوان پيش شستشو مي‌باشد جهت شستن با مواد ضد عفوني كننده است.

جهت شستشوي كامل البسه، تايمر دستگاه هر 15 دقيقه تنظيم مي‌گردد تا در 3 نوبت با پر و خالي شدن ماشين لباسشويي كار شستشو صورت گيرد.

در تمام مدت شستشو و نيز تنظيم دستگاه بصورت يكسان فقط جهت شستن است و تغييري نمي‌كند. (دستگاه كليد بخار ندارد.)

 

 

3- لباسشويي 20 كيلوئي:

 

اين دستگاه جهت شستشوي به خصوص البسه مي‌باشد. حجم البسه نيز 20 كيلو و بسته به تعداد آنها از 10 تا 20 عدد شستشو مي‌شود كه در ابتدا درب لباسشويي باز مي‌شود و البسه مورد نياز در داخل ماشين ريخته مي‌شود و سپس درب ماشين بسته مي‌گردد.

كليد قطع و وصل جريان برق جهت روشن شدن دستگاه روشن مي‌شود.

كليد تايمر ماشين جهت تنظيم آن به مدت 15 دقيقه كه برنامه پيش شستشو است كه كار شستشو با مواد ضد عفوني كننده را انجام مي‌دهد.

جهت شستشوي كامل البسه كليد تايمر دستگاه را در 3 تايم 15 دقيقه‌اي تنظيم كرده و با پر و خالي شدن آب در ماشين كار شستشو صورت مي‌گيرد.

4- آبگیر:

دستگاه آبگير جهت آبگيري البسه و ملحفه و ... استفاده مي‌شود كه اين از آنكه البسه در ماشين لباسشويي شسته شد جهت آبگيري در دستگاه آبگير قرار مي‌گيرد.

مدت زمان قرار دادن البسه در دستگاه آبگير با توجه به نوع البسته و نياز داشتن به آبگيري از يك دقيقه تا 5 دقيقه مي‌باشد.

دستگاه آبگير تايم تنظيم شده ثابت و استاندارد به مدت 5 دقيقه با دور 1500 را دارد.

در دستگاههاي آبگير دور چرخش تعريف شده 1500 دور مي‌باشد و تايم استفاده بيشتر از 5 دقيقه نمي‌باشد.

5- دستگاههای خشک کن:

در اين دستگاه ابتدا كليد روشن را زده و دستگاه را روشن مي‌كنيم.

تعداد 15 تا 50 عدد ملحفه، روتختي و ... را با توجه به جمع آنها درون دستگاه پس از آبگيري قرار داده و تايمر را تنظيم مي‌كنيم.

در دستگاه خشك كن درجه حرارت تنظيم شده به مدت 10 دقيقه در مورد البسه تنظيم مي‌گردد و در مورد ملحفه و روتختي 15 تا 20 دقيقه و در مورد پتو و البسه سنگين نيز به مدت 25 تا 30 دقيقه تنظيم مي‌گردد.

تايم درجه حرارت نهايي در دستگاه خشك كن به مدت 30 دقيقه مي باشد و بيشتر از آن تنظيم نمي‌گردد.

6- اتو پرس:

اتوپرسي براي اتو كردن البسه بكار مي‌رود. اين اتو داراي قسمتي چدني در بالا و قسمتي تشك مانند در پايين است كه البسه بين آن دو قرار مي‌گيرد.

قسمت چدني اتو داراي دسته بالا و پايين است و يك پدال نيز بصورت پدال پايي در پايين قرار دارد كه با فشار دادن همزمان دسته چدني و پدال پايي قسمت چدني اتو آزاد شده و اين قسمت از اتو پس از اتو شدن از لباس جدا مي‌گردد و با فشار دادن يك پدال دستي باعث مي‌شود كه از سوراخهايي كه در قسمت چدني وجود دارد بخار خارج شده و لباسها بهتر اتو گردد.

زماني كه پدال پايي را فشار دهيم صفحه چدني بر روي لباس فشار وارد كرده و لباس اتوي بهتري مي‌گيرد. در قسمت پايين يك پدال پايي ديگر نيز قرار دارد كه باعث آزاد شدن بخار از قسمت تشك زيرين شده و با فشار اين پدال از زير نيز به لباس بخار مي‌خورد.

پدال ديگري نيز در پايين بصورت پدال پايي قرار دارد كه با فشار آن بخار داخل تشك خارج مي‌گردد و لباس نسبتاً خشك مي‌شود و اتوي بهتري مي‌گيرد.

 

 

تجهیزات اختصاصی واحد رختشویخانه: 

     لباسشويي 100 كيلوئي (پتوشوي دو محوره):

اين دستگاه جهت شستشوي البسه سنگين مثل پتو، روتختي و ... استفاده مي‌شود. ابتدا درب ماشين را باز كرده و به اندازة 100 كيلو كه متناسب با حجم لباسشويي مي‌باشد از ملحفه و يا پتو و ... قابل شستن در داخل ماشين ريخته مي‌شود كه تقريباً تعداد آن بين 20 تا 30 عدد مي‌باشد كه به حجم پتو و ملحفه و يا غيره بستگي دارد و سپس درب ماشين بسته مي‌شود.

كليد قطع و وصل جريان برق را روشن كرده تا ماشين روشن شده و شروع به كار كند.

كليد تايمر روي ماشين جهت تنظيم زمان شستشو در ابتدا به مدت 15 دقيقه تنظيم مي‌گردد و جهت شستشوي البسه با مواد ضد عفوني كننده صورت مي‌گيرد. تقريباً اين يك برنامه كوتاه مدت پيش شستشو مي‌باشد تا لباسها از آلودگي پاك شوند.

آبي كه به ماشين لباسشويي وارد مي‌شود بصورت ولرم است يعني هم آب سرد و هم اب گرم همزمان به ماشين وارد مي‌شود.

در صورتيكه برخي از پتوها يا ملحفه ها نياز به فقط اب سرد و يا فقط آب گرم داشته باشند به ماشين لباسشويي وارد مي‌گردد تا شستشو صورت گيرد.

جهت شستشوي البسه، ملحفه، پتو و ... در 45 دقيقه كار شستشو صورت مي‌گيرد يعني 3 تايم 15 دقيقه‌اي كه هر بار بعد از 15 دقيقه لباسشويي را آب كرده تا پر شود و سپس تخليه مي‌كنند تا كار شستشو صورت گيرد.

 

در تمام مدت شستشو تنظيم دستگاه ماشين فقط بصورت يكسان است و تغييري نمي‌كند. (دستگاه كليد بخار ندارد.)

2 ـ لباسشويي 70 كيلوئي:

 

اين دستگاه جهت شستشوي ملحفه‌ها به خصوص البسه و روتختي استفاده مي‌شود كه پس از باز شدن درب لباسشويي تعداد 20 تا 25 عدد از البسه يا روتختي و ... كه به وزن 70 كيلو شود در داخل ماشين ريخته مي‌شود و سپس درب ماشين بسته مي‌شود.

كليد قطع و وصل جريان برق را روشن كرده تا ماشين روشن شود و شروع به كار كند.

كليد تايمر بر روي ماشين جهت تنظيم زمان شستشو به مدت 15 دقيقه كه به عنوان پيش شستشو مي‌باشد جهت شستن با مواد ضد عفوني كننده است.

جهت شستشوي كامل البسه، تايمر دستگاه هر 15 دقيقه تنظيم مي‌گردد تا در 3 نوبت با پر و خالي شدن ماشين لباسشويي كار شستشو صورت گيرد.

در تمام مدت شستشو و نيز تنظيم دستگاه بصورت يكسان فقط جهت شستن است و تغييري نمي‌كند. (دستگاه كليد بخار ندارد.)

 

 

3- لباسشويي 20 كيلوئي:

 

اين دستگاه جهت شستشوي به خصوص البسه مي‌باشد. حجم البسه نيز 20 كيلو و بسته به تعداد آنها از 10 تا 20 عدد شستشو مي‌شود كه در ابتدا درب لباسشويي باز مي‌شود و البسه مورد نياز در داخل ماشين ريخته مي‌شود و سپس درب ماشين بسته مي‌گردد.

كليد قطع و وصل جريان برق جهت روشن شدن دستگاه روشن مي‌شود.

كليد تايمر ماشين جهت تنظيم آن به مدت 15 دقيقه كه برنامه پيش شستشو است كه كار شستشو با مواد ضد عفوني كننده را انجام مي‌دهد.

جهت شستشوي كامل البسه كليد تايمر دستگاه را در 3 تايم 15 دقيقه‌اي تنظيم كرده و با پر و خالي شدن آب در ماشين كار شستشو صورت مي‌گيرد.

4- آبگیر:

دستگاه آبگير جهت آبگيري البسه و ملحفه و ... استفاده مي‌شود كه اين از آنكه البسه در ماشين لباسشويي شسته شد جهت آبگيري در دستگاه آبگير قرار مي‌گيرد.

مدت زمان قرار دادن البسه در دستگاه آبگير با توجه به نوع البسته و نياز داشتن به آبگيري از يك دقيقه تا 5 دقيقه مي‌باشد.

دستگاه آبگير تايم تنظيم شده ثابت و استاندارد به مدت 5 دقيقه با دور 1500 را دارد.

در دستگاههاي آبگير دور چرخش تعريف شده 1500 دور مي‌باشد و تايم استفاده بيشتر از 5 دقيقه نمي‌باشد.

5- دستگاههای خشک کن:

در اين دستگاه ابتدا كليد روشن را زده و دستگاه را روشن مي‌كنيم.

تعداد 15 تا 50 عدد ملحفه، روتختي و ... را با توجه به جمع آنها درون دستگاه پس از آبگيري قرار داده و تايمر را تنظيم مي‌كنيم.

در دستگاه خشك كن درجه حرارت تنظيم شده به مدت 10 دقيقه در مورد البسه تنظيم مي‌گردد و در مورد ملحفه و روتختي 15 تا 20 دقيقه و در مورد پتو و البسه سنگين نيز به مدت 25 تا 30 دقيقه تنظيم مي‌گردد.

تايم درجه حرارت نهايي در دستگاه خشك كن به مدت 30 دقيقه مي باشد و بيشتر از آن تنظيم نمي‌گردد.

6- اتو پرس:

اتوپرسي براي اتو كردن البسه بكار مي‌رود. اين اتو داراي قسمتي چدني در بالا و قسمتي تشك مانند در پايين است كه البسه بين آن دو قرار مي‌گيرد.

قسمت چدني اتو داراي دسته بالا و پايين است و يك پدال نيز بصورت پدال پايي در پايين قرار دارد كه با فشار دادن همزمان دسته چدني و پدال پايي قسمت چدني اتو آزاد شده و اين قسمت از اتو پس از اتو شدن از لباس جدا مي‌گردد و با فشار دادن يك پدال دستي باعث مي‌شود كه از سوراخهايي كه در قسمت چدني وجود دارد بخار خارج شده و لباسها بهتر اتو گردد.

زماني كه پدال پايي را فشار دهيم صفحه چدني بر روي لباس فشار وارد كرده و لباس اتوي بهتري مي‌گيرد. در قسمت پايين يك پدال پايي ديگر نيز قرار دارد كه باعث آزاد شدن بخار از قسمت تشك زيرين شده و با فشار اين پدال از زير نيز به لباس بخار مي‌خورد.

پدال ديگري نيز در پايين بصورت پدال پايي قرار دارد كه با فشار آن بخار داخل تشك خارج مي‌گردد و لباس نسبتاً خشك مي‌شود و اتوي بهتري مي‌گيرد.