فارسی English


اخبار
کمينه

 برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمائید.

  http://roozbehhospital.tums.ac.ir/Default.aspx?tabid=36&ctl=Details&mid=1470&ItemID=363

  

 مركز مطالعات و آموزش پزشكي تهران با همكاري معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي­كند ...

  ادامه اخبار ...