فارسی English


فرم ساز
کمينه
لطفا برای ایجاد فرم از قسمت مدیریت استفاده نماییدب- لطفا در مورد 5 مورد از واحد هایی که در بالا علامت زده اید، پرسش های زیر را پاسخ دهید.

ج-برخی جنبه های شغلی که اهمیت زیادی در انگیزش و کیفیت عملکرد کارکنان و نظام دارد، در زیر آمده است، لطفاً به موارد زیر در قالب خواسته شده پاسخ دهید.

رضایتمندی خود را در هر یک از عوامل زیر چگونه ارزیابی می کنید؟

امنیت شغلی

شرایط محیط کار

خط مشی های سازمان

سبک سرپرستی

ارتباطات

عملکرد، انگیزش و مشارکت کارکنان

د- به نظر شما بهترین راه برای  افزایش بازده کاری بیمارستان وانگیزه کارکنان توجه به کدام یک از موارد زیر است؟
لطفا بعد از مطالعه تمام گزینه های ذکر شده، 3 مورد که از نظر شما بیشترین اهمیت را دارند، به ترتیب الویت بیان نمایید.


1)اعمال صحیح قوانین و مقررات اداری و استخدامی در بیمارستان
2)توجه به مسائل رفاهی/درمانی پرسنل در محیط بیمارستان
3)پرداخت به موقع حقوق و مزایا و اضافه کاری
4)شفاف سازی تعاملات اداری، مالی و اطلاع رسانی مناسب
5)اهمیت دادن به شخصیت فردی پرسنل
6)توجه به آموزش پرسنل در خصوص مهارت های عمومی و تخصصی
7)افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نوع فعالیت
8)تصحیح شیوه ارزشیابی سالیانه و به کارگیری صحیح نتایج آن
9)تعمیر خرابی های ساختمانی بیمارستان و زیباسازی و بهسازی محیط کار

ه-ضمن تشکر و سپاس از وقتی که صرف کردید، لطفا در صورت تمایل اطلاعات زیر را برای جمع بندی بهتر نظرات، تکیل فرموده و هرگونه نظر پیشنهاد یا انتقاد دیگری که دارید در زیر همین برگه مرقوم فرمایید.

ارسال