فارسی English


پیام رئیس دپارتمان

سلام بر شما. از این که به فعالیت های دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه علاقه مند شده اید احساس مسرت می کنم.

دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه در سال ۱۳۸۵ در اتاق کوچکی در بیمارستان روزبه به ریاست اینجانب تاسیس شد. امروز پس از ده سال به یک دپارتمان چند رشته ای (multi-disciplinary) تبدیل شده که با همکاری برخی از اساتید و نیز دستیاران، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته ها و دانشگاه های مختلف تلاش می کند تا به درک عمیق تری از ذهن، روان و رفتار بهنجار انسان، و هم چنین از مفاهیم سبب شناسی، تشخیص، درمان، بازتوان بخشی، و مهم تر از همه پیشگیری اولیه از بروز اختلال های ذهن، روان و رفتار برسد.

تمرکز ما بر درک همه گیر شناسی و سبب شناسی ژنتیک/ اپی ژنتیک اختلال های ذهن و روان و نیز برهم کنش های پیچیده ی ژنتیک، محیط و رشد می باشد. علاوه بر این توجه ویژه ای به درمان این اختلال ها با استفاده از یافته های ژنتیک / اپی ژنتیک(psychopharmacogenetics/ psychopharmacoepigenetics(داریم.

دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه هم چنین به دنبال آن است که با استفاده از یافته های پروژه های گوناگونی مانند پروژه ها ی ژنوم، ترنسکریپتوم، پروتیوم، متابولوم، اینترکتوم و کانکتوم انسان بتواند در راستای الگو سازی برای رفتارهای بهنجار و اختلال های ذهن، روان و رفتار حرکت نماید. این همان مفهومی است که در سال های اخیر با عنوان ؛؛سلامت ذهن ترجمانی؛؛)computational mental health( مطرح شده است.

دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه در طول سال های فعالیت خود تلاش کرده تا در حد امکان در جهت طراحی و انجام مطالعات و پژوهش های خود به دانش ها و فن آوری های لازم دست یابد. از جمله ی این دانش ها و فن آوری ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱) جمع آوری نمونه های خون، همراه با بررسی های جامع (مانند تشخیص روانپزشکی، ارزیابی های روان - آسیب شناسی، عصب - روانشناختی و برخی از اندوفنوتیپ ها)، ۲) طراحی پروژه های پژوهشی، ۳) تکنیک های ژنتیک و اپی ژنتیک، ۴) بیوانفورماتیک و استفاده از پروژه های ؛اومیکس؛ .  

دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه در ده سال گذشته و تا پایان شهریور ۱۳۹۵ با طراحی و اجرای ۱۳ طرح درس برای مقاطع گوناگون تحصیلی، ۷۴ بسته ی آموزشی، شامل ۷۴ سمینار ماهانه و ۱۱۰ نشست مقاله خوانی، ۹ کارگاه آموزشی، ۴۵ سخنرانی، ۴ دوره ی آموزش مداوم ۹ ماهه با عنوان دوره ی رفتار شناسی نوروژنومیک انسانی، و ۴۲ نشست یادگیری مساله - محور به آموزش و تربیت علاقمندان به عرصه های روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک پرداخته است. علاوه بر این ها با تشکیل ۷ گروه پژوهشی، ۱۲ پروژه ی پژوهشی را به اتمام رسانده و ۱۰ پروژه ی پژوهشی دیگر را نیز در دست اجرا دارد. در کنار این فعالیت ها ۱۵ مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی تهیه و یا در دست تهیه دارد. اولین کتاب دپارتمان نیز با عنوان ؛؛ مقدمه ای بر رفتار شناسی ژنتیک ؛؛ در بهار سال ۱۳۹۵ به چاپ رسید.

به زودی، و با تامین نیرو و امکانات مورد نیاز، برنامه ی ارایه ی خدمات بالینی به بیماران و خانواده های ایشان نیز به اجرا در خواهد آمد.

در پایان، امیدوارم با ادامه ی تلاش ها در دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه بتوانیم شاهد رشد و اعتلای دانش متخصصین در زمینه ی علوم نوین در عرصه ی سلامت ذهن (به طور عام) و روانپزشکی (به طور خاص)  به عنوان بخش مهمی از سلامت عمومی جامعه باشیم. بدیهی است این رشد و اعتلا در جهت علاج بیماران و کاستن از درد و رنج ایشان خواهد بود. 

به امید دیدار شما در برنامه های آموزشی دپارتمان و همکاری در طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی.

                                                                                

                                                                             دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو

 

سلام بر شما. از این که به فعالیت های دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه علاقه مند شده اید احساس مسرت می کنم.

دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه در سال ۱۳۸۵ در اتاق کوچکی در بیمارستان روزبه به ریاست اینجانب تاسیس شد. امروز پس از ده سال به یک دپارتمان چند رشته ای (multi-disciplinary) تبدیل شده که با همکاری برخی از اساتید و نیز دستیاران، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته ها و دانشگاه های مختلف تلاش می کند تا به درک عمیق تری از ذهن، روان و رفتار بهنجار انسان، و هم چنین از مفاهیم سبب شناسی، تشخیص، درمان، بازتوان بخشی، و مهم تر از همه پیشگیری اولیه از بروز اختلال های ذهن، روان و رفتار برسد.

تمرکز ما بر درک همه گیر شناسی و سبب شناسی ژنتیک/ اپی ژنتیک اختلال های ذهن و روان و نیز برهم کنش های پیچیده ی ژنتیک، محیط و رشد می باشد. علاوه بر این توجه ویژه ای به درمان این اختلال ها با استفاده از یافته های ژنتیک / اپی ژنتیک(psychopharmacogenetics/ psychopharmacoepigenetics(داریم.

دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه هم چنین به دنبال آن است که با استفاده از یافته های پروژه های گوناگونی مانند پروژه ها ی ژنوم، ترنسکریپتوم، پروتیوم، متابولوم، اینترکتوم و کانکتوم انسان بتواند در راستای الگو سازی برای رفتارهای بهنجار و اختلال های ذهن، روان و رفتار حرکت نماید. این همان مفهومی است که در سال های اخیر با عنوان ؛؛سلامت ذهن ترجمانی؛؛)computational mental health( مطرح شده است.

دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه در طول سال های فعالیت خود تلاش کرده تا در حد امکان در جهت طراحی و انجام مطالعات و پژوهش های خود به دانش ها و فن آوری های لازم دست یابد. از جمله ی این دانش ها و فن آوری ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱) جمع آوری نمونه های خون، همراه با بررسی های جامع (مانند تشخیص روانپزشکی، ارزیابی های روان - آسیب شناسی، عصب - روانشناختی و برخی از اندوفنوتیپ ها)، ۲) طراحی پروژه های پژوهشی، ۳) تکنیک های ژنتیک و اپی ژنتیک، ۴) بیوانفورماتیک و استفاده از پروژه های ؛اومیکس؛ .  

دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه در ده سال گذشته و تا پایان شهریور ۱۳۹۵ با طراحی و اجرای ۱۳ طرح درس برای مقاطع گوناگون تحصیلی، ۷۴ بسته ی آموزشی، شامل ۷۴ سمینار ماهانه و ۱۱۰ نشست مقاله خوانی، ۹ کارگاه آموزشی، ۴۵ سخنرانی، ۴ دوره ی آموزش مداوم ۹ ماهه با عنوان دوره ی رفتار شناسی نوروژنومیک انسانی، و ۴۲ نشست یادگیری مساله - محور به آموزش و تربیت علاقمندان به عرصه های روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک پرداخته است. علاوه بر این ها با تشکیل ۷ گروه پژوهشی، ۱۲ پروژه ی پژوهشی را به اتمام رسانده و ۱۰ پروژه ی پژوهشی دیگر را نیز در دست اجرا دارد. در کنار این فعالیت ها ۱۵ مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی تهیه و یا در دست تهیه دارد. اولین کتاب دپارتمان نیز با عنوان ؛؛ مقدمه ای بر رفتار شناسی ژنتیک ؛؛ در بهار سال ۱۳۹۵ به چاپ رسید.

به زودی، و با تامین نیرو و امکانات مورد نیاز، برنامه ی ارایه ی خدمات بالینی به بیماران و خانواده های ایشان نیز به اجرا در خواهد آمد.

در پایان، امیدوارم با ادامه ی تلاش ها در دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه بتوانیم شاهد رشد و اعتلای دانش متخصصین در زمینه ی علوم نوین در عرصه ی سلامت ذهن (به طور عام) و روانپزشکی (به طور خاص)  به عنوان بخش مهمی از سلامت عمومی جامعه باشیم. بدیهی است این رشد و اعتلا در جهت علاج بیماران و کاستن از درد و رنج ایشان خواهد بود. 

به امید دیدار شما در برنامه های آموزشی دپارتمان و همکاری در طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی.

                                                                                

                                                                             دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو