فارسی English


آشنائی با دپارتمان

مقدمه:  بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، امروزه حدود ۴۵۰ ملیون نفر از مردم جهان از یکی از اختلال های ذهنی (Mental disorders) رنج می برند. مطالعات نشان می دهند که ژن ها نقش برجسته ای در بروز این گروه از اختلال ها دارند. به نظر می رسد ژن های متعدد در کنار سایر عوامل محیطی و رشدی سبب بروز اختلال های ذهن، روان و رفتار می شوند. شناخت دقیق این عوامل، از جمله قدم های اساسی در راه کشف سبب شناسی، تشخیص دقیق تر و در عین حال پایدارتر، درمان های مناسب تر، و شاید از همه مهم تر  پیشگیری اولیه از این اختلال ها بشمار می روند. "روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک" از عرصه های بسیار مهم در سلامت ذهن (Mental health) قلمداد می شوند. امروزه در این عرصه ها، دانش هایی مانند ژنتیک ملکولی، ژنتیک جمعیتی، اپی ژنتیک، زیست فن آوری (Biotechnology)، بیوانفورماتیک، همه گیرشناسی ژنومیک و ملکولی، آمار ژنتیک، و نیز مفاهیمی مانند روان پزشکی نظام ها (sytems psychiatry)، روان شناسی نظام ها (systems psychology)، سلامت ذهن محاسباتی (computational mental health) و ... رشد فزاینده ای داشته اند. با اتمام برخی از پروژه های انسانی، مانند ژنوم، ترنسکریپتوم، پروتئوم، متابولوم، اینترکتوم،  کانکتوم، فنوم، و بسیاری پروژه ها ی دیگر، شاهد تحول چشمگیری در زمینه ی پزشکی و نیز روان پزشکی و رفتارشناسی بوده و هستیم. این مجموعه کشفیات سبب تغییر اساسی در نگرش نسبت به مفهوم "سلامت ذهن" و نیز مفاهیمی مانند سبب شناسی، تشخیص، درمان، بازتوانبخشی، سیر و پیش آگهی اختلال های ذهن، و مهم تر از همه پیشگیری اولیه از این اختلال ها شده اند. با توجه به این مطالب شاید بتوان امیدوار بود که قرن حاضر آغازی بر پایان اسطوره ی اختلال های ذهن، روان و رفتار باشد.

تاریخچه: به طور خلاصه به روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک در جهان، ایران، و نیز بیمارستان روزبه دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران می پردازیم.

  روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک در جهان: در بسیاری از کشور ها، مراکز متعددی به عرصه ی "روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک" پرداخته اند که حاصل تلاش آن ها را در کشفیات گوناگون و نیز انبوه روزافزونی از مقالات منتشر شده در مجلات می توان دید.

  روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک در ایران: این عرصه ها در ایران بسیار نوپا بوده و آموزش، پژوهش، انتشارات و نیز ارائه ی خدمات بالینی و مشاوره ای در این عرصه راه طولانی  در پیش دارد. تا تاریخ تنظیم این سند (تابستان ۱۳۹۵)، دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک  بیمارستان روزبه دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تنها دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک در ایران می باشد. امید می رود با رشد و توسعه ی این دانش های بسیار مهم شاهد رشد و شکوفایی آن ها باشیم.

  دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک  بیمارستان روزبه دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران: سابقه ی دیرینه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران در امر آموزش، پژوهش، و ارائه ی خدمات، ونیز اهتمام این دانشگاه به تاسیس دوره های فلوشیپی و فوق تخصصی را می شناسیم. علاوه بر این ها، بیمارستان روزبه نیز از قدیمی ترین بیمارستان های روان پزشکی ایران بوده که در طی سالیان طولانی به امر آموزش، پژوهش و ارائه ی خدمات بالینی در حوزه های سلامت ذهن (مانند روان پزشکی، و روان شناسی) پرداخته است. در سال 1385 "دپارتمان روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک" (Department of Genomic Psychiatry and Behavioral Genomics; DGPBG) به ریاست آقای دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو به عنوان یکی از دپارتمان های بیمارستان روزبه تاسیس شد. این دپارتمان در واقع یک مرکز آموزشی، پژوهشی، ارایه ی خدمات و مشاوره ای است. رویکرد این دپارتمان بین رشته ای بوده و برخی از رشته های فعال در آن عبارت بوده اند از: روان پزشکی، روان شناسی، ژنتیک، علوم اعصاب (نوروساینس)، علوم اعصاب شناختی، فارماکولوژی، همه گیرشناسی و آمار. 

                                                                                            

o    تامین فضای مناسب: اولین مکان دپارتمان، اتاقی در ساختمان کاردرمانی (ساختمان شماره ی 6) بیمارستان روزبه بود. پس از یک تلاش مستمر و با همکاری مسوولین محترم بیمارستان روزبه در حال حاضر فضای مناسبی در طبقه ی هم کف ساختمان شماره ی ۶ بیمارستان در نظر گرفته شده است. 

o    تامین تجهیزات: به تدریج و در طول این سال ها دپارتمان و آزمایشگاه ژنتیک آن به تجهیزات مناسبی نیز مجهز شده است. بدیهی است که روند توسعه و تجهیز ادامه خواهد داشت.

o    تامین بودجه های لازم: گو این که تجهیز و راه اندازی دپارتمان و آزمایشگاه روانپزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان با اختصاص بودجه های خوبی همراه بوده، ولی به هر حال انجام توسعه ی همه جانبه در فعالیت های آموزشی، پژوهشی، انتشاراتی، ارایه ی خدمات بالینی و مشاوره ای ژنتیک و نیز به روز رسانی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی نیاز به بودجه های بیشتری دارد.

o    تامین نیروی انسانی: در طول سال های فعالیت خود، دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه با کمبود جدی نیروی انسانی روبرو بوده است. به هر حال از آغاز فعالیت دپارتمان، برگزاری برنامه های گوناگون آموزشی دپارتمان (شامل دوره های میان مدت، کارگاه ها، سخنرانی ها، جلسات مقاله خوانی، ارایه بسته های آموزشی و ...) در راستای تربیت نیروی انسانی به طور منظم برقرار بوده است. بدیهی است در این جهت باید تلاش های بیشتری صورت گیرد. از جمله ی این تلاش ها می توان به طراحی و اجرای دوره های فلوشیپی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و دوره های پسا دکترا اشاره نمود.

چشم انداز: پایه گذاری یک دپارتمان روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بر اساس همکاری های بین رشته ای در راستای شناخت رفتارهای بهنجار و اختلال های ذهن و رفتار انسان، و نیز عناصر تشکیل دهنده ی آن ها. در این مسیر به دنبال کشف سبب شناسی دقیق تر، تشخیص معتبر تر،  پایاتر، و پایدارتر، و درمان و بازتوانبخشی مناسب تر اختلال های ذهن و رفتار انسان، و نیز پیشگیری از آن ها هستیم. امید است بتوانیم موقعیت روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک ایران را به رتبه های برتر جهانی برسانیم. امیدواریم با تربیت نیروهای متخصص و کارآمد بتوان:

   در ارتقای نظام سلامت ذهن به عنوان بخشی از سلامت عمومی (Public health)  در سطوح مختلف با تکیه بر دستاوردهای بسیار گسترده در این عرصه مشارکت فعال داشت.

   آموزش های عمومی و تخصصی را در عرصه ها ی روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک و نیز پس از ژنومیک (مانند ترانسکریپتومیک، پروتئومیک، اینترکتومیک، و ...) ارائه نمود.

   مشاوره های تخصصی در راستای تشخیص، درمان و بازتوانبخشی اختلال های ذهن و رفتار، و نیز پیشگیری از آن ها به بیماران و خانواده های ایشان ارایه داد.

   مطالعات و پژوهش های جامع در عرصه ی روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک در جهت پاسخ به موضوعات مطرح در ایران و جهان طراحی و اجرا نمود.

   با بهره جستن از دانش روانداروژنومیکس، درمان های مؤثرتر و کم عارضه تری را در درمان اختلال های  روان پزشکی ارائه نمود.

    روش های مفید و مؤثری را در پیشگیری اولیه از اختلال های روان پزشکی طراحی نموده و به اجرا در آورد.

ماموریت: عبارت است از مطالعه و پژوهش در شکل گیری رفتارهای بهنجار انسان، و نیز سبب شناسی، تشخیص، درمان و بازتوانبخشی اختلال های روان پزشکی و نیز پیشگیری از آن ها. تمرکز دپارتمان بر سطوح ژنومیک و اپی ژنومیک می باشد. علاوه بر این دپارتمان بر رویکرد زیست - فناوری و روش های آمار ژنتیک در راستای طراحی پروژه ها و نیز تحلیل آماری داده ها تمرکز دارد. امیدواریم بتوانیم با بررسی برهم کنش های عوامل ژنتیک، محیطی و رشدی، درک عمیق تر و جامع تری از شکل گیری رفتارهای بهنجار انسان و اختلال های روان پزشکی به دست بیاوریم. از سوی دیگر تلاش خواهیم کرد تا در آموزش و تربیت نسل آینده ی روان پزشکان، روان شناسان و پژوهشگران عرصه ی سلامت ذهن، با یک رویکرد بین رشته ای و یکپارچه نقش مناسبی داشته باشیم. علاوه بر این ها تلاش خواهیم کرد تا دستاوردهای خود را در جهت پیشگیری، تشخیص، درمان و بازتوانبخشی اختلال های روان پزشکی و پیشگیری از آن ها به کار ببریم.

اهداف - عبارتند از:

   برقراری پلی بین طبیعت  (Nature; genetics)، پرورش (Nurture; environment) و رشد (Development). چرا که این عناصر در بر هم کنش با یکدیگر، می توانند سبب شکل گیری رفتارهای پیچیده ی بهنجار بشر (Complex human behaviors) و نیز اختلال های پیچیده ی روانپزشکی  (Complex psychiatric disorders) بشوند.

     به کارگیری و توسعه ی دستاوردهای دانش بشری در زمینه ی روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک در راستای آموزش، پژوهش، و ارایه ی خدمات بالینی.

   انجام پژوهش های کارآمد، کاربردی و بنیادین، بالینی و همه گیرشناختی در راستای ارتقای نظام ارائه ی خدمات بهداشتی- درمانی کشور، و ترغیب، تشویق و بکارگیری پژوهشگران.

     به چاپ رساندن نتایج پژوهش های انجام شده در راستای توسعه ی دانش در روانپزشکی  ورفتارشناسی ژنومیک.

     کوشش درجلب همکاری مراکز پژوهشی، آموزشی و اجرایی مربوطه در داخل کشور.

   همکاری دانشی با مراکز پژوهشی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران.

     ارائه ی راه کارهای مناسب برای کنترل اختلال های ذهن و رفتار. 

     تأمین مبانی دانشی سیاستگزاری و برنامه ریزی در عرصه روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک کشور.

  ارائه مشاوره های تخصصی به سیاستگزاران و برنامه ریزان در عرصه پیشگیری اولیه  از اختلال های ذهن، روان و رفتار بر اساس یافته های روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک.

راهبرد ها: تمرکز بر روی درک چگونگی شکل گیری رفتارهای پیچیده ی بشر، و نیز جنبه های سبب شناختی، تشخیصی، درمان و بازتوانبخشی اختلال های ذهن و رفتار و نیز پیشگیری از آن ها. این تمرکز بر روی سه سطح ژنتیک، محیطی، و رشدی می باشد.

روش ها: دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک در راستای نیل به اهداف خود روش هایی را به شرح زيرتعيين نموده است:

  طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی به طور مستقل، و نیز با همکاری سایر مراکز.

  طراحی و ارائه ی بسته های آموزشی.

  برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی.

  برگزاری سخنرانی ها و همایش ها.

  برگزاری جلسات مرور مقالات (ژورنال کلاب).

  راه اندازی دوره ی فلوشیپی روانپزشکی ژنومیک.

  راه اندازی رشته ی رفتارشناسی ژنومیک در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری.

ساختار دپارتمان: دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک دارای ساختار زیر می باشد.

         رییس دپارتمان: با انتخاب ریاست بیمارستان روزبه صورت می گیرد.

     شورای دانشی دپارتمان: شامل افراد صاحب نظر در عرصه ی روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک می باشند. این افراد به پیشنهاد رییس دپارتمان و ابلاغ ریاست بیمارستان روزبه انتخاب می شوند. کلیه ی فعالیت های دپارتمان پس از تصویب این شورا به اجرا در خواهند آمد.

         بخش آموزش: در راستای طراحی، برنامه ریزی و اجرای تمامی فعالیت های آموزشی دپارتمان عمل می کند.

         بخش پژوهش: در راستای طراحی، برنامه ریزی و اجرای تمامی فعالیت های پژوهشی دپارتمان عمل می کند.

         بخش انتشارات: در راستای طراحی، برنامه ریزی و اجرای تمامی فعالیت های انتشاراتی دپارتمان عمل می کند.

     بخش خدمات بالینی: در راستای طراحی، برنامه ریزی و اجرای تمامی فعالیت های مرتبط با ارایه ی خدمات بالینی دپارتمان عمل می کند.

     بخش اداری: در راستای طراحی، برنامه ریزی و اجرای تمامی فعالیت های اداری (مانند نیروی انسانی، روابط عمومی و بین الملل، مالی، و) دپارتمان عمل می کند.

     آزمایشگاه ها: در حال حاضر آزمایشگاه ژنتیک مولکولی دپارتمان در حال فعالیت می باشد. امیدواریم به زودی آزمایشگاه های بیوانفورماتیک و ژنتیک آماری نیز راه اندازی شوند. این دو آزمایشگاه از ضرورت های دپارتمان هستند.

تماس با ما: ملاقات با شما در دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک مایه ی خوشوقتی ما خواهد بود.

آدرس پستی: تهران، خیابان کارگر جنوبی، شماره ی 517، بیمارستان روزبه، ساختمان شماره ی 6، دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک.  کد پستی 1333795914

 

 

 

تلفن: 55419151-5 (9821+) داخلی 330

نمابر: 55419113 (9821+)

وبگاه: http://roozbehhospital.tums.ac.ir

 

ایمیلdgpbg13852006@gmail.com

مقدمه:  بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، امروزه حدود ۴۵۰ ملیون نفر از مردم جهان از یکی از اختلال های ذهنی (Mental disorders) رنج می برند. مطالعات نشان می دهند که ژن ها نقش برجسته ای در بروز این گروه از اختلال ها دارند. به نظر می رسد ژن های متعدد در کنار سایر عوامل محیطی و رشدی سبب بروز اختلال های ذهن، روان و رفتار می شوند. شناخت دقیق این عوامل، از جمله قدم های اساسی در راه کشف سبب شناسی، تشخیص دقیق تر و در عین حال پایدارتر، درمان های مناسب تر، و شاید از همه مهم تر  پیشگیری اولیه از این اختلال ها بشمار می روند. "روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک" از عرصه های بسیار مهم در سلامت ذهن (Mental health) قلمداد می شوند. امروزه در این عرصه ها، دانش هایی مانند ژنتیک ملکولی، ژنتیک جمعیتی، اپی ژنتیک، زیست فن آوری (Biotechnology)، بیوانفورماتیک، همه گیرشناسی ژنومیک و ملکولی، آمار ژنتیک، و نیز مفاهیمی مانند روان پزشکی نظام ها (sytems psychiatry)، روان شناسی نظام ها (systems psychology)، سلامت ذهن محاسباتی (computational mental health) و ... رشد فزاینده ای داشته اند. با اتمام برخی از پروژه های انسانی، مانند ژنوم، ترنسکریپتوم، پروتئوم، متابولوم، اینترکتوم،  کانکتوم، فنوم، و بسیاری پروژه ها ی دیگر، شاهد تحول چشمگیری در زمینه ی پزشکی و نیز روان پزشکی و رفتارشناسی بوده و هستیم. این مجموعه کشفیات سبب تغییر اساسی در نگرش نسبت به مفهوم "سلامت ذهن" و نیز مفاهیمی مانند سبب شناسی، تشخیص، درمان، بازتوانبخشی، سیر و پیش آگهی اختلال های ذهن، و مهم تر از همه پیشگیری اولیه از این اختلال ها شده اند. با توجه به این مطالب شاید بتوان امیدوار بود که قرن حاضر آغازی بر پایان اسطوره ی اختلال های ذهن، روان و رفتار باشد.

تاریخچه: به طور خلاصه به روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک در جهان، ایران، و نیز بیمارستان روزبه دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران می پردازیم.

  روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک در جهان: در بسیاری از کشور ها، مراکز متعددی به عرصه ی "روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک" پرداخته اند که حاصل تلاش آن ها را در کشفیات گوناگون و نیز انبوه روزافزونی از مقالات منتشر شده در مجلات می توان دید.

  روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک در ایران: این عرصه ها در ایران بسیار نوپا بوده و آموزش، پژوهش، انتشارات و نیز ارائه ی خدمات بالینی و مشاوره ای در این عرصه راه طولانی  در پیش دارد. تا تاریخ تنظیم این سند (تابستان ۱۳۹۵)، دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک  بیمارستان روزبه دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تنها دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک در ایران می باشد. امید می رود با رشد و توسعه ی این دانش های بسیار مهم شاهد رشد و شکوفایی آن ها باشیم.

  دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک  بیمارستان روزبه دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران: سابقه ی دیرینه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران در امر آموزش، پژوهش، و ارائه ی خدمات، ونیز اهتمام این دانشگاه به تاسیس دوره های فلوشیپی و فوق تخصصی را می شناسیم. علاوه بر این ها، بیمارستان روزبه نیز از قدیمی ترین بیمارستان های روان پزشکی ایران بوده که در طی سالیان طولانی به امر آموزش، پژوهش و ارائه ی خدمات بالینی در حوزه های سلامت ذهن (مانند روان پزشکی، و روان شناسی) پرداخته است. در سال 1385 "دپارتمان روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک" (Department of Genomic Psychiatry and Behavioral Genomics; DGPBG) به ریاست آقای دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو به عنوان یکی از دپارتمان های بیمارستان روزبه تاسیس شد. این دپارتمان در واقع یک مرکز آموزشی، پژوهشی، ارایه ی خدمات و مشاوره ای است. رویکرد این دپارتمان بین رشته ای بوده و برخی از رشته های فعال در آن عبارت بوده اند از: روان پزشکی، روان شناسی، ژنتیک، علوم اعصاب (نوروساینس)، علوم اعصاب شناختی، فارماکولوژی، همه گیرشناسی و آمار. 

                                                                                            

o    تامین فضای مناسب: اولین مکان دپارتمان، اتاقی در ساختمان کاردرمانی (ساختمان شماره ی 6) بیمارستان روزبه بود. پس از یک تلاش مستمر و با همکاری مسوولین محترم بیمارستان روزبه در حال حاضر فضای مناسبی در طبقه ی هم کف ساختمان شماره ی ۶ بیمارستان در نظر گرفته شده است. 

o    تامین تجهیزات: به تدریج و در طول این سال ها دپارتمان و آزمایشگاه ژنتیک آن به تجهیزات مناسبی نیز مجهز شده است. بدیهی است که روند توسعه و تجهیز ادامه خواهد داشت.

o    تامین بودجه های لازم: گو این که تجهیز و راه اندازی دپارتمان و آزمایشگاه روانپزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان با اختصاص بودجه های خوبی همراه بوده، ولی به هر حال انجام توسعه ی همه جانبه در فعالیت های آموزشی، پژوهشی، انتشاراتی، ارایه ی خدمات بالینی و مشاوره ای ژنتیک و نیز به روز رسانی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی نیاز به بودجه های بیشتری دارد.

o    تامین نیروی انسانی: در طول سال های فعالیت خود، دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه با کمبود جدی نیروی انسانی روبرو بوده است. به هر حال از آغاز فعالیت دپارتمان، برگزاری برنامه های گوناگون آموزشی دپارتمان (شامل دوره های میان مدت، کارگاه ها، سخنرانی ها، جلسات مقاله خوانی، ارایه بسته های آموزشی و ...) در راستای تربیت نیروی انسانی به طور منظم برقرار بوده است. بدیهی است در این جهت باید تلاش های بیشتری صورت گیرد. از جمله ی این تلاش ها می توان به طراحی و اجرای دوره های فلوشیپی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و دوره های پسا دکترا اشاره نمود.

چشم انداز: پایه گذاری یک دپارتمان روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بر اساس همکاری های بین رشته ای در راستای شناخت رفتارهای بهنجار و اختلال های ذهن و رفتار انسان، و نیز عناصر تشکیل دهنده ی آن ها. در این مسیر به دنبال کشف سبب شناسی دقیق تر، تشخیص معتبر تر،  پایاتر، و پایدارتر، و درمان و بازتوانبخشی مناسب تر اختلال های ذهن و رفتار انسان، و نیز پیشگیری از آن ها هستیم. امید است بتوانیم موقعیت روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک ایران را به رتبه های برتر جهانی برسانیم. امیدواریم با تربیت نیروهای متخصص و کارآمد بتوان:

   در ارتقای نظام سلامت ذهن به عنوان بخشی از سلامت عمومی (Public health)  در سطوح مختلف با تکیه بر دستاوردهای بسیار گسترده در این عرصه مشارکت فعال داشت.

   آموزش های عمومی و تخصصی را در عرصه ها ی روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک و نیز پس از ژنومیک (مانند ترانسکریپتومیک، پروتئومیک، اینترکتومیک، و ...) ارائه نمود.

   مشاوره های تخصصی در راستای تشخیص، درمان و بازتوانبخشی اختلال های ذهن و رفتار، و نیز پیشگیری از آن ها به بیماران و خانواده های ایشان ارایه داد.

   مطالعات و پژوهش های جامع در عرصه ی روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک در جهت پاسخ به موضوعات مطرح در ایران و جهان طراحی و اجرا نمود.

   با بهره جستن از دانش روانداروژنومیکس، درمان های مؤثرتر و کم عارضه تری را در درمان اختلال های  روان پزشکی ارائه نمود.

    روش های مفید و مؤثری را در پیشگیری اولیه از اختلال های روان پزشکی طراحی نموده و به اجرا در آورد.

ماموریت: عبارت است از مطالعه و پژوهش در شکل گیری رفتارهای بهنجار انسان، و نیز سبب شناسی، تشخیص، درمان و بازتوانبخشی اختلال های روان پزشکی و نیز پیشگیری از آن ها. تمرکز دپارتمان بر سطوح ژنومیک و اپی ژنومیک می باشد. علاوه بر این دپارتمان بر رویکرد زیست - فناوری و روش های آمار ژنتیک در راستای طراحی پروژه ها و نیز تحلیل آماری داده ها تمرکز دارد. امیدواریم بتوانیم با بررسی برهم کنش های عوامل ژنتیک، محیطی و رشدی، درک عمیق تر و جامع تری از شکل گیری رفتارهای بهنجار انسان و اختلال های روان پزشکی به دست بیاوریم. از سوی دیگر تلاش خواهیم کرد تا در آموزش و تربیت نسل آینده ی روان پزشکان، روان شناسان و پژوهشگران عرصه ی سلامت ذهن، با یک رویکرد بین رشته ای و یکپارچه نقش مناسبی داشته باشیم. علاوه بر این ها تلاش خواهیم کرد تا دستاوردهای خود را در جهت پیشگیری، تشخیص، درمان و بازتوانبخشی اختلال های روان پزشکی و پیشگیری از آن ها به کار ببریم.

اهداف - عبارتند از:

   برقراری پلی بین طبیعت  (Nature; genetics)، پرورش (Nurture; environment) و رشد (Development). چرا که این عناصر در بر هم کنش با یکدیگر، می توانند سبب شکل گیری رفتارهای پیچیده ی بهنجار بشر (Complex human behaviors) و نیز اختلال های پیچیده ی روانپزشکی  (Complex psychiatric disorders) بشوند.

     به کارگیری و توسعه ی دستاوردهای دانش بشری در زمینه ی روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک در راستای آموزش، پژوهش، و ارایه ی خدمات بالینی.

   انجام پژوهش های کارآمد، کاربردی و بنیادین، بالینی و همه گیرشناختی در راستای ارتقای نظام ارائه ی خدمات بهداشتی- درمانی کشور، و ترغیب، تشویق و بکارگیری پژوهشگران.

     به چاپ رساندن نتایج پژوهش های انجام شده در راستای توسعه ی دانش در روانپزشکی  ورفتارشناسی ژنومیک.

     کوشش درجلب همکاری مراکز پژوهشی، آموزشی و اجرایی مربوطه در داخل کشور.

   همکاری دانشی با مراکز پژوهشی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران.

     ارائه ی راه کارهای مناسب برای کنترل اختلال های ذهن و رفتار. 

     تأمین مبانی دانشی سیاستگزاری و برنامه ریزی در عرصه روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک کشور.

  ارائه مشاوره های تخصصی به سیاستگزاران و برنامه ریزان در عرصه پیشگیری اولیه  از اختلال های ذهن، روان و رفتار بر اساس یافته های روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک.

راهبرد ها: تمرکز بر روی درک چگونگی شکل گیری رفتارهای پیچیده ی بشر، و نیز جنبه های سبب شناختی، تشخیصی، درمان و بازتوانبخشی اختلال های ذهن و رفتار و نیز پیشگیری از آن ها. این تمرکز بر روی سه سطح ژنتیک، محیطی، و رشدی می باشد.

روش ها: دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک در راستای نیل به اهداف خود روش هایی را به شرح زيرتعيين نموده است:

  طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی به طور مستقل، و نیز با همکاری سایر مراکز.

  طراحی و ارائه ی بسته های آموزشی.

  برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی.

  برگزاری سخنرانی ها و همایش ها.

  برگزاری جلسات مرور مقالات (ژورنال کلاب).

  راه اندازی دوره ی فلوشیپی روانپزشکی ژنومیک.

  راه اندازی رشته ی رفتارشناسی ژنومیک در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری.

ساختار دپارتمان: دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک دارای ساختار زیر می باشد.

         رییس دپارتمان: با انتخاب ریاست بیمارستان روزبه صورت می گیرد.

     شورای دانشی دپارتمان: شامل افراد صاحب نظر در عرصه ی روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک می باشند. این افراد به پیشنهاد رییس دپارتمان و ابلاغ ریاست بیمارستان روزبه انتخاب می شوند. کلیه ی فعالیت های دپارتمان پس از تصویب این شورا به اجرا در خواهند آمد.

         بخش آموزش: در راستای طراحی، برنامه ریزی و اجرای تمامی فعالیت های آموزشی دپارتمان عمل می کند.

         بخش پژوهش: در راستای طراحی، برنامه ریزی و اجرای تمامی فعالیت های پژوهشی دپارتمان عمل می کند.

         بخش انتشارات: در راستای طراحی، برنامه ریزی و اجرای تمامی فعالیت های انتشاراتی دپارتمان عمل می کند.

     بخش خدمات بالینی: در راستای طراحی، برنامه ریزی و اجرای تمامی فعالیت های مرتبط با ارایه ی خدمات بالینی دپارتمان عمل می کند.

     بخش اداری: در راستای طراحی، برنامه ریزی و اجرای تمامی فعالیت های اداری (مانند نیروی انسانی، روابط عمومی و بین الملل، مالی، و) دپارتمان عمل می کند.

     آزمایشگاه ها: در حال حاضر آزمایشگاه ژنتیک مولکولی دپارتمان در حال فعالیت می باشد. امیدواریم به زودی آزمایشگاه های بیوانفورماتیک و ژنتیک آماری نیز راه اندازی شوند. این دو آزمایشگاه از ضرورت های دپارتمان هستند.

تماس با ما: ملاقات با شما در دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک مایه ی خوشوقتی ما خواهد بود.

آدرس پستی: تهران، خیابان کارگر جنوبی، شماره ی 517، بیمارستان روزبه، ساختمان شماره ی 6، دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک.  کد پستی 1333795914

 

 

 

تلفن: 55419151-5 (9821+) داخلی 330

نمابر: 55419113 (9821+)

وبگاه: http://roozbehhospital.tums.ac.ir

 

ایمیلdgpbg13852006@gmail.com