فارسی English


اطلاع رسانی مرکز مشاوره

 

در راستای ارتقاء آموزش، پژوهش و ارایه خدمات بالینی به بیماران مبتلا به اختلال های روانپزشکی و نیز خانواده ها در عرصه ی روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک، مرکز تخصصی مشاوره روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک را از دهم مرداد سال ۱۳۹۶ راه اندازی نمود. این مرکز اولین مرکز تخصصی در نوع خود در کشور می باشد.

خدماتی که در این مرکز ارایه می شوند عبارتند از:

1)مشاوره های ژنتیک برای درمان های دارویی بیماران

۲) مشاوره های ژنتیک کمک تشخیصی

۳) مشاوره های ژنتیک تخمین خطر ابتلا

۴) مشاوره های ژنتیک پیش از ازدواج

فعالیت مرکز در روزهای سه شنبه ساعت 17 14 می باشد و نوبت دهی از طریق شماره تماس های55419151-5 (داخلی 1152) صورت می پذیرد.

                                                                      ادامه مطب

 

در راستای ارتقاء آموزش، پژوهش و ارایه خدمات بالینی به بیماران مبتلا به اختلال های روانپزشکی و نیز خانواده ها در عرصه ی روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک، مرکز تخصصی مشاوره روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک را از دهم مرداد سال ۱۳۹۶ راه اندازی نمود. این مرکز اولین مرکز تخصصی در نوع خود در کشور می باشد.

خدماتی که در این مرکز ارایه می شوند عبارتند از:

1)مشاوره های ژنتیک برای درمان های دارویی بیماران

۲) مشاوره های ژنتیک کمک تشخیصی

۳) مشاوره های ژنتیک تخمین خطر ابتلا

۴) مشاوره های ژنتیک پیش از ازدواج

فعالیت مرکز در روزهای سه شنبه ساعت 17 14 می باشد و نوبت دهی از طریق شماره تماس های55419151-5 (داخلی 1152) صورت می پذیرد.

                                                                      ادامه مطب