فارسی English


متن خبر
یکصدو پنجاه و دومین جلسه مقاله خوانی Journal Club دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

آنچه در این نشست مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت:

خلاقیت یک سازه ی گسترده و به نظر غیر قابل پاسخ در برابر سؤالات علمی است و این به دلیل کاربرد مفاهیم مبهم در خصوص این زمینه پژوهش می باشد. تلاشی که برای محدود کردن این قلمرو شناخت خلاقانه بکار می رود شامل ساختن سازه بر اساس قیود تکاملی با نام "تنوع کورکورانه و به یادسپاری انتخابی"[1] می باشد. یک فرد عناصر "تنوع کورکورانه" را می تواند به تست های آفرینش ایده محدود کند که در تفکر واگرا سنجش می شوند. عناصر "به یاد سپاری انتخابی" نیز می توانند در تفکر همگرا در همبسته های دور سنجش شوند. ما نتایج این ارزیابی های شناخت خلاقانه را که با سنجش های تصویر برداری عصبی ساختاری مغز هم راستا هستند از جمله تصویربرداری تشدید مغناطیسی ساختاری (sMRI) و تصویر برداری تانسور انتشاری (DTI)، و طیف نگاری با تشدید مغناطیسی پروتونی (1H-MRS) را خلاصه کردیم. همچنین مطالعات ضایعه ای را که برترین استانداردهای مطالعات رفتاری مغز شناخته شده اند را نیز بررسی کردیم. آنچه که بدست آمد تصویری بود همراستا با نظریه های ویژگی های مغز مهارگسیخته که در شناخت خلاقانه مفید است (مارتیندل[2] 1981). ما خطور فکری را ایجاد کردیم که شامل جنبه های شبکه پیش فرض (DMN) می باشد و "اولین تخمین" درباره ی چگونگی نگاشت شناخت خلاقانه در مغز را برای ما فراهم می کند.

به امید دیدار شما،

دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی روزبه (BVSR)[1]Blind variation and selective retention

 [2]Martindale

 


نوشته شده توسط : administrator
تاریخ انتشار : چهارشنبه 15 شهريور 1396
تعداد بازدید : 109

بازگشت