فارسی English


متن خبر
یکصدو پنجاه و سومین جلسه مقاله خوانی Journal Club دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

آنچه در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد:

دوران پسا - ژنومیک بی شک برای پژوهشگران حوزه بیولوژی تکلم بسیار هیجان انگیز است. دلیل چنین هیجان زدگی را می توان دستیابی به متد های مولکولی نسبت داد که شواهد مادی و ملموسی را در رابطه با یکی از انتزاعی ترین موضوعات علوم اعصاب یعنی زبان، فراهم می آورد که تا پیش از این دوران غیر قابل دسترس و حتی رویایی دست نیافتنی بود. یکی از مهمترین رخداد های این دوره تبدیل گمانه زنی های مربوط به ریشه رگه های شناختی انسان به سوالاتی تجربی و قابل دستیابی است و فرضیه های ویژه ای را بوجود می آورد تا از طریق داده هایی که از دنیای واقعی یا محیط آزمایشگاهی حاصل آمده اند با صراحت تمام مورد آزمون قرار بگیرند. در این مقاله قرار است تا تعدادی از پژوهش های صورت گرفته در این حوزه را نویسنده معرفی و مورد بررسی قرار دهد. بی شک این عرصه با شناسایی ژن هایی آغاز می شود که در تکلم و مهارت های زبانی دخالت دارند و نه تنها اختلال های مربوط به این فرآیند اعجاب انگیز مربوط به مغز را شامل می شود، بلکه حالات نرمال مربوط به زبان را نیز در بر می گیرد. چنین ژن هایی نقطه آغاز قدرتمندی را برای دستیابی به دیدگاهی مناسب در رابطه با پایه های عصب شناختی و منشا تکاملی این فرآیند پیچیده مغزی فراهم می آورند. چنین دیدگاه جامع و عملی حاصل استفاده از ابزار های آزمایشگاهی پیشرفته، تکنیک های مولکولی در حوزه علوم اعصاب و همچنین ابزارهایی است که به بررسی نوروبیولوژی تکوینی می پردازند. بطور همزمان از سوی دیگر توالی یابی (سکانسینگ) ژنوم سایر گونه های انسان، چشم انداز بی سابقه ای را در رابطه با تغییرات صورت گرفته در طول تکامل گونه ما بوجود می آورد، اگرچه هنوز چالش های جدی و متعددی در این رابطه پیش روی پژوهشگران این حوزه است. با این وجود، چنین روش های یکپارچه و کارکردی می تواند بطور برجسته ای ما را یاری کند تا پیچیدگی ها و پتانسیل هایی که ما را انسان ساخته است را بیش از پیش درک کنیم.

به امید دیدار شما

دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک

 


نوشته شده توسط : administrator
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 شهريور 1396
تعداد بازدید : 133

بازگشت