فارسی English


کارگاه

بسمه تعالی

با سلام

به استحضار می رساند که کارگاه سایکوفارماکوژنتیک سی و سومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران توسط دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه در روز سه شنبه 27 مهر ماه 95 از ساعت 15 الی 17:30 در محل سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد با حضور اساتید:  جناب آقای دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو، جناب آقای دکتر محمود رضا حاج قاسم و جناب آقای دکتر محمد حسین قهرمانی برگزار می گردد. بدین وسیله از علاقه مندان دعوت می شود که در این کارگاه شرکت نمایند.

دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک

بسمه تعالی

با سلام

به استحضار می رساند که کارگاه سایکوفارماکوژنتیک سی و سومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران توسط دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه در روز سه شنبه 27 مهر ماه 95 از ساعت 15 الی 17:30 در محل سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد با حضور اساتید:  جناب آقای دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو، جناب آقای دکتر محمود رضا حاج قاسم و جناب آقای دکتر محمد حسین قهرمانی برگزار می گردد. بدین وسیله از علاقه مندان دعوت می شود که در این کارگاه شرکت نمایند.

دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک