فارسی English


آشنایی با مرکز جامع توانبخشی کودکان مبتلا به اوتیسم

   اوتیسم یک اختلال تکاملی عصبی است که معمولاً قبل از سه سالگی تشخیص داده میشود.

علائم اصلی اوتیسم شامل:

ü     ناتوانی در برقراری ارتباط (تاخیر یا عدم توانایی صحبت کردن ، ناتوانی در بازی کردن با اسباب بازی ،...)

ü     ناتوانی در تعاملات اجتماعی ( نداشتن نگاه چشمی، ناتوانی در برقراری ارتباط با همسالان، نداشتن واکنش عاطفی به دیگران...)

ü     رفتارهای تکراری و مقاومت در برابر تغییرات روزمره زندگی

تاکنون هیچ درمان دارویی برای درمان علایم اصلی اوتیسم شناخته نشده است اما درمانهای دارویی معمولا در کاهش علائمی مثل پرخاشگری، قشقرق و عصبانیت شدید، رفتارهای آسیب رسان به خود و اختلات خواب و پرتحرکی بکار می رود.

مطالعات نشان داده است که تشخیص و مداخله زود هنگام در اوتیسم با طبیعی شدن الگوی غیر طبیعی مغزی در اینکودکان همراه است لذا مرکز توانبخشی کودکان مبتلا به اوتیسم در بیمارستان روزبه با هدف پیشرفت در حوزه های ارتباطی و زبان، مهارتهای اجتماعی، مهارتهای خودیار، کاهش اختلالات رفتاری و آماده کردن آنها برای ورود به اجتماع و افزایش کیفیت زندگی این کودکان طراحی شده است. از آنجایی که این بیماری یک بیماری تکاملی است و تمام طول زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد بار روانی و مالی این بیماری برای خانواده و سیستمهای درمانی بسیار بالاست. بنابراین یکی از اهداف این برنامه کاستن از ناتوانی بیشتر این کودکان و ایجاد محیط حمایتی برای خانواده هایشان است.

چه کسانی می توانند از خدمات این مرکز استفاده کنند؟

ü     کودکان مبتلا به اوتیسم زیر 7 سال که بنابر تشخیص پزشک شرایط ورود به مرکز را داشته باشند.

ü     اعضای خانواده کودکان

اعضای تیم درمان

ü     روانپزشک فوق تخصص کودک و نوجوان

ü     روانشناس

ü     گفتاردرمانگر

ü     کاردرمانگر

ü     رفتاردرمانگر

ü     مددکار اجتماعی

خدمات ارائه شده در مرکز توانبخشی

ü     ارزیابی جامع کودک و خانواده (از نظر وجود اختلالات طیف اوتیسم در سایر اعضای خانواده و سایر اختلالات روانپزشکی)

ü     درمانهای توانبخشی کودک شامل

  گفتاردرمانی، کاردرمانی حسی حرکتی و ذهنی رفتاردرمانی، آموزش مهارتهای روزمره زندگی و مهارتهای اجتماعی، آموزش بازی کردن

ü     کارگاه های آموزشی خانواده

üدرمان اختلالات روانپزشکی سایر اعضای خانواده

 *** مرکز توانبخشی اوتیسم از شنبه تا چهارشنبه از ساعت9  تا 30 : 14و پنجشنبه از ساعت 9 تا 12 به مراجعین خدمات رسانی می کند.

 Email: daycenter88@yahoo.com

   اوتیسم یک اختلال تکاملی عصبی است که معمولاً قبل از سه سالگی تشخیص داده میشود.

علائم اصلی اوتیسم شامل:

ü     ناتوانی در برقراری ارتباط (تاخیر یا عدم توانایی صحبت کردن ، ناتوانی در بازی کردن با اسباب بازی ،...)

ü     ناتوانی در تعاملات اجتماعی ( نداشتن نگاه چشمی، ناتوانی در برقراری ارتباط با همسالان، نداشتن واکنش عاطفی به دیگران...)

ü     رفتارهای تکراری و مقاومت در برابر تغییرات روزمره زندگی

تاکنون هیچ درمان دارویی برای درمان علایم اصلی اوتیسم شناخته نشده است اما درمانهای دارویی معمولا در کاهش علائمی مثل پرخاشگری، قشقرق و عصبانیت شدید، رفتارهای آسیب رسان به خود و اختلات خواب و پرتحرکی بکار می رود.

مطالعات نشان داده است که تشخیص و مداخله زود هنگام در اوتیسم با طبیعی شدن الگوی غیر طبیعی مغزی در اینکودکان همراه است لذا مرکز توانبخشی کودکان مبتلا به اوتیسم در بیمارستان روزبه با هدف پیشرفت در حوزه های ارتباطی و زبان، مهارتهای اجتماعی، مهارتهای خودیار، کاهش اختلالات رفتاری و آماده کردن آنها برای ورود به اجتماع و افزایش کیفیت زندگی این کودکان طراحی شده است. از آنجایی که این بیماری یک بیماری تکاملی است و تمام طول زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد بار روانی و مالی این بیماری برای خانواده و سیستمهای درمانی بسیار بالاست. بنابراین یکی از اهداف این برنامه کاستن از ناتوانی بیشتر این کودکان و ایجاد محیط حمایتی برای خانواده هایشان است.

چه کسانی می توانند از خدمات این مرکز استفاده کنند؟

ü     کودکان مبتلا به اوتیسم زیر 7 سال که بنابر تشخیص پزشک شرایط ورود به مرکز را داشته باشند.

ü     اعضای خانواده کودکان

اعضای تیم درمان

ü     روانپزشک فوق تخصص کودک و نوجوان

ü     روانشناس

ü     گفتاردرمانگر

ü     کاردرمانگر

ü     رفتاردرمانگر

ü     مددکار اجتماعی

خدمات ارائه شده در مرکز توانبخشی

ü     ارزیابی جامع کودک و خانواده (از نظر وجود اختلالات طیف اوتیسم در سایر اعضای خانواده و سایر اختلالات روانپزشکی)

ü     درمانهای توانبخشی کودک شامل

  گفتاردرمانی، کاردرمانی حسی حرکتی و ذهنی رفتاردرمانی، آموزش مهارتهای روزمره زندگی و مهارتهای اجتماعی، آموزش بازی کردن

ü     کارگاه های آموزشی خانواده

üدرمان اختلالات روانپزشکی سایر اعضای خانواده

 *** مرکز توانبخشی اوتیسم از شنبه تا چهارشنبه از ساعت9  تا 30 : 14و پنجشنبه از ساعت 9 تا 12 به مراجعین خدمات رسانی می کند.

 Email: daycenter88@yahoo.com