فارسی English


نحوه نوبت دهی و پذیرش سرپایی بیماران

-         نوبت دهی تلفنی از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر از طریق تماس با شماره تلفن ها 5-55419151 

داخلی (1152) درمانگاه بزرگسال

داخلی (1199) درمانگاه نورولوژی

داخلی (1147) درمانگاه اطفال

داخلی (1127) درمانگاه روان درمانی

 

-         نوبت دهی از طریق مراجعه حضوری

-         مسئول پذیرش : خانم مرضیه امینی

تلفن داخلی:1221

واحد پذیرش درمانگاه بیمارستان روزبه شامل پذیرش مراجعین درمانگاه بزرگسال، مراجعین اطفال، مراجعین بار اول، درمانگاه روان درمانی و مراجعین صبح اورژانس می باشد.

مراجعین بار اول بعد از تعیین نوبت، در روز تعیین شده مراجعه و بعد از گرفتن شماره از دستگاه نوبت دهی با در دست داشتن شناسنامه، کارت ملی و دفترچه به واحد پذیرش مراجعه و برای آن ها پرونده تشکیل می شود.

مراجعینی که قبلا در این بیمارستان پرونده دارند نیز می توانند بعد از تعیین نوبت به درمانگاه مراجعه و پس از گرفتن شماره از دستگاه نوبت دهی به واحد پذیرش مراجعه نمایند.

-         اطلاعات درمانگاه: آقای فرخی

داخلی:1212

مراجعینی که برای اولین بار به درمانگاه مراجعه می کنند می توانند سوالات خود را از اطلاعات درمانگاه (از من بپرس) بپرسند.

بیمارانی که در این درمانگاه پرونده دارند جهت اطلاع از روز ویزیت پزشک خود می توانند پس از تماس با داخلی 1212از روز ویزیت پزشک اطلاع یابند.