ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

تازه تریــن اخبــــار

اخبــار اخـــیر

گرامیداشت روز مهندس در بیمارستان روزبه

1399/12/9

تجلیل از جایگاه مهندس در بیمارستان روزبه

حذف دفترچه های تامین اجتماعی و استفاده از کارت ملی

1399/11/29

دفترچه های تامین اجتماعی و استفاده از کارت ملی الزامی شد.

انتصاب مسئول کمیته ایمنی بیمارستان روزبه

1399/11/27

دکتر سید طه یحیوی رئیس بیمارستان روزبه طی حکمی آفای دکتر فرهودیان را به عنوان مسئول کمیته ایمنی بيمارستان روزبه انتخاب کرد.

انتصاب مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان روزبه

1399/10/17

دکتر سید طه یحیوی رئیس بیمارستان روزبه طی حکمی خانم دکتر منیره رحیم خانی را به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه بيمارستان روزبه انتخاب کرد.

احسان سلامت

1399/10/11

احسان سلامت

Cognitive_Neurology & Neuropsychiatry

1399/10/11

Cognitive_Neurology & Neuropsychiatry

پوستر سخنرانی آنلاین علمی

1399/10/11

سخنرانی آنلاین علمی برگزار می شود

پوستر Residents Forum

1399/10/11

برگزاری جلسه Residents Forum در بیمارستان روزبه

1 صفحه