ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

تازه تریــن اخبــــار

اخبــار اخـــیر

برگزاری کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان روزبه

1399/5/20

گزارشی از خدمات روان شناختی تحت سوپرویژن و بررسی چالشهای پیش روی بیمارستان در پاییز و زمستان در کمیته مدیریت اجرایی مطرح شد.

برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات و کمیته نیروی انسانی بیمارستان روزبه

1399/5/20

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات و کمیته نیروی انسانی (جذب درمانی_ پشتیبانی) در بیمارستان روزبه برگزار شد

برگزاری کمیته مدیریت خطر و بلایا و بهداشت حرفه ای

1399/5/13

کمیته مدیریت خطر و بلایا و بهداشت حرفه ای بیمارستان روزبه برگزار شد.

برگزار مراسم گرامیداشت خانم فاطمه فریدیان

1399/4/12

مراسم گرامیداشت خانم فاطمه فریدیان همکار پرستار بیمارستان روزبه با حضور کارکنان بیمارستان برگزار شد.

درگذشت خانم فاطمه فریدیان

1399/4/5

پیام درگذشت خانم فاطمه فریدیان پرستار بیمارستان روزبه

برگزار ی مراسم بازنشستگی آقای دانش ارشدی

1399/4/2

با حضور دکتر یحیوی رئیس بیمارستان، دکتر شباب مدیر بیمارستان و جمعی از همکاران مراسم بازنشستگی آقای ارشدی برگزار شد.

بازدید مهندس کاظمی مشاور عالی و مدیر کل شهرداری تهران از بیمارستان روزبه

1399/4/2

مهندس کاظمی مشاور عالی و مدیر کل شهرداری تهران، دکتر آبادیان شهردار منطقه ۱۱ و دکتر مالک حسینی رئیس سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با تیم همراه از بیمارستان روزبه دیدن کردند.

تسلیت درگذشت پدر سرکار خانم زینعلی مدیر پرستاری بیمارستان روزبه

1399/3/21

تسلیت درگذشت پدر سرکار خانم زینعلی مدیر پرستاری بیمارستان روزبه

1 صفحه