ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

برگزاری کمیته مدیریت رهبری

نویسنده: محمد علی پور
1399/6/18
محمد علی پور

به گزارش روابط عمومی بیمارستان روزبه، کمیته مدیریت و رهبری روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ با حضور رئیس و مدیر بیمارستان و اعضای اصلی این کمیته در سالن شورای ساختمان اورژانس برگزار شد.
در ابتدای این جلسه آقای دکتر شباب دستورالعمل تخفیف بخش مددکاری را مطرح و گزارشی از مبالغ تخفیف داده شده به بیماران در سال گذشته و نحوه جبران این مبالغ از سوی بیمارستان را بیان کرد همچنین دستورالعمل پیشنهادی را که در حال حاضر اجرا می شود و نیز افراد حقوقی که اجازه تخفیف به بیماران نیازمند را دارند مطرح نموده و پس از بحث و گفتگو و دریافت پیشنهادهای اعضای کمیته دستورالعمل اصلاحی به تصویب رسید.
در ادامه آقای اسماعیلیان مسئول امور عمومی بیمارستان، گزارشی از عملکرد واحدهای پشتیبانی (انبار، تاسیسات، بهداشت محیط و ...) ارائه داد. در این گزارش با اشاره به بحران هایی که بیمارستان در سال جاری با آن مواجه بوده از جمله بحران شیوع بیماری کرونا و شرایط اقتصادی موجود، برنامه ها و فعالیتهای خود را در این رابطه بیان کرد. همچنین گزارشی از روند تکمیل و پیشرفت بخش الکتروشوک را نیز ارائه داد.
در این جلسه در خصوص انتخاب مسئول فنی بیمارستان، اعضای کمیته نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و مقرر شد رئیس بیمارستان با توجه به پیشنهادهای مطرح شده اقدام و تصمیم گیری نماید.

عکاس: محمد علی پور
عکاس: محمد علی پور