ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

پوستر Residents Forum

نویسنده: محمد علی پور
1399/10/11
عکس آرشیوی

ژن ها و  مسیرهای عصبی،
 اهداف جدید در درمان اسکیزوفرنی
🔹ارائه دهنده: #خانم دکترخدیوی

❇️تازه چه خبر؟
🔺درمانی جدید برای ملال پیش از قاعدگی
🔺مصرف کنتراسپتیوهای خوراکی و ریسک افسردگی
🔺ارتباط بین کلوزاپین و مورتالیتی
🔹ارائه دهنده: #خانم دکتر فرجی

سه شنبه، ۹ دی ۹۹،  ساعت ۹ صبح
 
https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/psychiatry