ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

احسان سلامت

نویسنده: محمد علی پور
1399/10/11
محمد علی پور

کمکی برای بیمارستان روزبه
در راستای کنترل و پیشگیری از همه گیری ویروس کرونا
از خیرین و نیکوکاران گرامی دعوت می شود جهت تهیه
و تامین محلول ضد عفونی برای بیمارستان روزبه
ما را یاری دهند
شما می توانید با تهیه محلول ضد عفونی
یا اهدای مبالغی برای خرید محلول
به واحد مددکاری بیمارستان روزبه
در این اقدام خیرخواهانه همراه باشید.