ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

انتصاب مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان روزبه

نویسنده: محمد علی پور
1399/10/17
عکس آرشیوی

متن ابلاغ به شرح زیر است.
سرکار خانم دکتر منیره رحیم خانی
همکار ارجمند
با سلام و احترام
به موجب این ابلاغ، سرکارعالی به مدت یکسال بعنوان "مسئول فنی آزمایشگاه" بیمارستان روزبه منصوب می شوید.
امیداست با مشارکت فعال شما در این حیطه شاهد ارتقاء کیفی خدمات بیمارستانی باشیم.
دکتر سید طه یحیوی
رئیس بیمارستان روزبه

http://roozbehhospital.tums.ac.ir/public/fa/news