ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

انتصاب مسئول کمیته ایمنی بیمارستان روزبه

نویسنده: محمد علی پور
1399/11/27
محمد علی پور

متن ابلاغ به شرح زیر است.

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر فرهودیان
استاد ارجمند
با سلام و احترام
با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی و مشارکت شما در فعالیت های بیمارستان، در جهت تحقق اهداف بیمارستانی و استانداردهای اعتباربخشی به موجب این ابلاغ به مدت یکسال بعنوان "مسئول کمیته ایمنی" بیمارستان منصوب می شوید. موارد قابل پیگیری بدین شرح است:
• نظارت بر فرایندهای مرتبط با ایمنی بیمار از طریق راندها و گزارش های ایمنی
• تلاش در جهت ارتقای ایمنی بیماران از طریق ارتقای فرایندها و اصلاح ساختارها تا حد ممکن
• مشارکت در تدوین مستندات مانند خط مشی ها، دستورالعمل ها، روش اجرایی ها، برنامه های عملیاتی، شاخص ها و... با موضوع ایمنی
• نظارت بر گزارش خطاها و وقایع درمانی اتفاق افتاده
• برگزاری سمینارهای آموزشی با موضوع ایمنی بیمار
امیداست با مشارکت فعال شما در این حیطه شاهد ارتقاء کیفی خدمات بیمارستانی باشیم.
دکتر سید طه یحیوی
رئیس بیمارستان روزبه

http://roozbehhospital.tums.ac.ir/public/fa/news