ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

حذف دفترچه های تامین اجتماعی و استفاده از کارت ملی

نویسنده: محمد علی پور
1399/11/29
عکس آرشیوی

به اطلاع مراجعه کنندگان گرامی می رساند:
در راستای اهداف دولت الکترونیک و سیاست های کلان نظام سلامت از تاریخ یکم اسفند 99 چاپ دفترچه های درمانی جدید حذف و استفاده از کارت ملی جهت احراز هویت و برخورداری بیمه شدگان از خدمات تشخیصی و درمانی جایگزین آن می گردد.

http://roozbehhospital.tums.ac.ir/
عکاس: عکس آرشیوی
عکاس: عکس آرشیوی