ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

برگزار ی مراسم بازنشستگی آقای دانش ارشدی

نویسنده: محمد علی پور
1399/4/2
محمد علی پور

مراسم تقدیر از زحمات آقای دانش ارشدی رئیس امور اداری بیمارستان روزبه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان روزبه، روز شنبه ۳۱ خرداد ۹۹ مراسم بازنشستگی آقای ارشدی با حضور دکتر یحیوی رئیس بیمارستان، دکتر شباب مدیر بیمارستان و جمعی از مسئولین واحدها و همکاران واحدهای پرستاری و اداری برگزار شد.
در این مراسم دکتر یحیوی ضمن تشکر از خدمات آقای ارشدی، برای وی آرزوی موفقیت کردند و ایشان را شخصیتی مفید و موثر برای سازمان معرفی کردند.
در ادامه دکتر شباب با آرزوی موفقیت برای آقای ارشدی امیدوار شدند که راه ایشان در ادامه با توان بیشتری ادامه پیدا کند.
در ادامه با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از طرف ریاست، مدیریت و سایر همکاران از زحمات ایشان تشکر شد.

عکاس: محمد علی پور
عکاس: محمد علی پور