ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

شاهین آخوندزاده بستی

رتـبه علـمی: استـاد
دكتراي تخصصي نورسايكوفارماكولوژي فلوشيپ نورساينس
s.akhond@sina.tums.ac.ir

والنتین آرتونیان

رتـبه علـمی: استادیار
متخصص روان پزشکی
valentin_artonian@yahoo.com

وجیهه آقاملائی

رتـبه علـمی: دانشیار
متخصص بیماری های مغز و اعصاب
vajiheh102@gmail.com

محمد اربابی

رتـبه علـمی: استاد
متخصص روانپزشكي
marbabid@gmail.com

خانم دکتر فرناز اعتصام

رتـبه علـمی: دانشیار
روانپزشکی بزرگسال
f-etesam@sina.tums.ac.ir

همایون امینی

رتـبه علـمی: استاد
متخصص روانپزشكي
aminihom@sina.tums.ac.ir

مهدی تهرانی دوست

رتـبه علـمی: استاد
فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان
tehranid@sina.tums.ac.ir

آقای دکتر امیرحسین جعفری

رتـبه علـمی: استادیار
روانپزشکی
amir.jafari.m@gmail.com

فیروزه رئیسی

رتـبه علـمی: استاد
متخصص روانپزشكي
f.raisi@gmail.com

فاطمه رحیمی نژاد

رتـبه علـمی: استادیار
متخصص روانپزشكي
frahiminejad@sina.tums.ac.ir

عمران محمد رزاقی کاشانی

رتـبه علـمی: دانشیار
متخصص روانپزشكي
razaghie@sina.tums.ac.ir

مهدی سلیمانی

رتـبه علـمی: استادیار
دکترای روانشناسی بالینی
msoleimani@sina.tums.ac.ir