ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

راه اندازي خدمات روانشناختي حمايتي در مركز روزانه بيمارستان روزبه

نویسنده: محمد علی پور
1399/5/21
محمد علی پور

به اطلاع می رساند خدمت "مداخلات روانشناختی حمایتی" با مشخصات زیر در مرکز روزانه بیمارستان روزبه قابل ارائه است و متمنی است بیماران واجد شرایط را به این واحد معرفی فرمایید.
1-مداخلات روانشناختی حمایتی برای بیماران دچار اختلالات شدید روان¬پزشکی پیش¬بینی شده است. دریافت -کنندگان خدمت، شامل بیماران بزرگسال (18 سال و بالاتر) دچار اسکیزوفرنیا، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال دوقطبی و سایر اختلالات سایکوتیک می¬باشند. اگر بیمار دچار اختلال سوءمصرف مواد باشد، در صورتی پذیرفته می¬شود که اختلال مصرف مواد وی تحت کنترل قابل قبول یا روی درمان نگهدارنده باشد.
2-این خدمت شامل جلسات انفرادی روانشناختی با رویکرد حمایتی می باشد که توسط کارشناسان ارشد روان-شناسی مرکز روزانه زیر نظر اساتید محترم دپارتمان روان¬پزشکی جامعه¬ نگر به صورت سرپایی در مرکز روزانه قابل انجام است. البته امکان شروع درمان در زمان بستری و قبل از ترخیص نیز توسط همکاران مرکز روزانه در بخش وجود دارد. ارجاع بیماران هم از طریق درمانگاه و هم از طریق بخش قابل انجام می باشد که در فرم ارجاع مرکز روزانه ذکر شده است. البته پذیرش ارجاع با نامه پزشکان معالج نیز ممکن است.