ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

نوبت‌دهی در بیمارستان روزبه به چه صورتی انجام می‌پذیرد؟

نوبت‌دهی در بیمارستان روزبه به صورت تلفنی و حضوری می‌باشد.

کدام بیمه‌ها با بیمارستان قرارداد دارند؟

بیمه سلامت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، شهرداری، بانک تجارت، هواپیمایی هما و بیمه تکمیلی دی

آیا بخش اطفال هم دارید؟

بیمارستان روزبه دارای دو بخش اطفال دختران و پسران است.

آیا در بیمارستان روزبه MRI انجام می‌شود؟

خیر، در بیمارستان روزبه MRI انجام نمی‌شود.

در بیمارستان روزبه ECT یا شوک انجام می‌شود؟

بله، در بیمارستان روزبه بنا به تشخیص پزشک شوک انجام می‌پذیرد.