ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

تاریخچه بیمارستان روزبـــه

در سال 1319 کرسی بیماران روانی در دانشکده پزشکی ایجاد شد. آموزش روانپزشکی در آن سال ها منحصر به تدریس دروس نظری توسط شادروان دکتر رضائی بود و شادروان دکتر میرسپاسی سالی یک یا دو بار دانشجویان را برای آموزش بالینی به تیمارستان شهرداری هدایت می نمودند. در سال 1325 محل فعلی بیمارستان روزبه در اختیار تیمارستان درآمد و بخشی بنام بخش پلی کلینیک در آن محل ایجاد گردید.

آشنایی با اساتید

دکتر عبدالحسین میرسپاسی
(1286-1355)

استاد دکتر عبدالحسین میرسپاسی در سال ۱۲۸۶ در تهران متولد شد. ایشان تحصیلات متوسطه را در مشهد و در مدارس ثروت و دارالفنون تهران در سال ۱۳۰۶ به پایان رسانید و برای تحصیل طب به فرانسه رفت و در سال ۱۹۳۵ میلادی با موفقیت از دانشکده پزشکی لیون فارغ‌التحصیل شد و سپس به مدت ۲ سال در بیمارستان روانی شارانتون به عنوان دستیار رسمی پروفسور هانری باروک مشغول فعالیت گردید.

دکتر حسین رضاعی
(1283-1372)

استاد دکتر حسین رضاعی در سال 1283 در شهر تهران متولد شد. ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در دبستان ثروت (ایرانشهر کنونی) و مدرسه دارالفنون به پایان رساند و پس از اتمام تحصیلات عالیه مدرسه طب، در همان سال همراه با دانشجویان اعزامی برای تکمیل تحصیلات پزشکی به اروپا اعزام و در دانشکده پزشکی دانشگاه تولوز به تحصیل مشغول شد.

دکتر شکرالله طریقتی
(1314-)

استاد دکتر شکرالله طریقتی درسال ۱۳14 در شهر تهران متولد شد.ایشان تحصیلات مقدماتی را در دبیرستان هدف به پایان رسانید و سپس برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی وارد دانشگاه پهلوی شیراز شدند و در سال ۱۳42 از دانشکده پزشکی فارغ‌التحصیل شدند.

دکتر حسن ببطحائی
(1309-1397)

استاد دکتر حسن ببطحائی در سال 1309 در شهرستان همدان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تا کلاس پنجم دبیرستان در همدان گذراند و کلاس ششم متوسطه را در تهران در دبیرستان البرز ادامه داد. بعد از اتمام دوره دبیرستان و گذراندن کنکور، وارد دانشگاه تهران گردید و دوره شش ساله پزشکی را در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران طی نمود. ایشان پس از اتمام دانشکده و اخذ دیپلم پزشکی، دو سال خدمت سربازی را در سنندج گذراند و پس از بازگشت، در بیمارستان روزبه، بیمارستان آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، مدت دو سال در سمت دستیاری، دوره رزیدنتی خود را گذراند و سپس به فرانسه عزیمت کرد

دکتر هاراطون داویدیان
(1303-1393)

استاد دکتر هاراطون داویدیان درسال ۱۳۰۳ در شهر تهران متولد شد. ایشان تحصیلات مقدماتی را در دبیرستان البرز به پایان رسانید و سپس برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی وارد دانشگاه تهران شدند و در سال ۱۳۲۷ از دانشکده پزشکی فارغ‌التحصیل شدند. در یازدهم مرداد ماه سال ۱۳۲۹ به دستیاری بخش جدید التأسیس بیماری‌های روانی وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران برگزیده شدند ودر محضر اساتید بنام روانپزشکی جناب دکتر حسین رضاعی وجناب دکتر عبدالحسین میرسپاسی دوره آموزش روانپزشکی را سپری کردند.

کــانون فارغ التحصیلان